Darmowy program do zarządzania informacja osobistą (PIM)

mAsystent PIM

Program mAsystent jest darmowym narzędziem typu PIM (Personal Information Manager) służącym do kompleksowego zarządzania informacją osobistą (terminy, adresy, telefony, notatki, kody PIN, numery kont bankowych itp.) w domu oraz pracy. Program należy do grupy aplikacji desktop, które instaluje się w środowisku Windows 10/8/7/Visa/XP,  w komputerze użytkownika a tym samym użytkownik ma pewność, że dane osobowe wprowadzane do mAsystenta przechowywane są jedynie na dysku jego komputera.

Program mAsystent stanowi połączenie programu do zarządzania informacją osobistą typu PIM (komputerowy terminarz) z oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami czyli CRM (ang. Customer Relationship Management).

mAsystent PIM to nie tylko rozbudowany program typu PIM ale całe centrum informacyjne dzięki, któremu będziecie Państwo zawsze na bieżąco z informacjami z kraju, świata, giełdy, kursami walut, pogodą itp. Program szczególnie przyda się osobom czynnym zawodowo, które muszą przechowywać różnego rodzaju informacje oraz chcą mieć do nich błyskawiczny dostęp.

Komputerowy terminarz PIM z modułem mini CRM do zarządzania kontaktami

Personal Information Manager

Zarządzanie informacją osobistą

Kalendarz

Rozbudowany kalendarz z funkcjami zarządzania terminami, umawianiem spotkań, zadaniami prywatnymi biznesowymi,

Baza kontaktów

Umożliwia budowanie bazy kontaktów prywatnych oraz biznesowych wraz z informacją o historii zapytań itp.

Plan dnia

Nie pozwoli zapomnieć o zadaniu, terminie lub spotkaniu zbierając z wszystkie ważne daty w jednym miejscu

Notatki

Pozwala tworzyć proste notatki, notować adresy stron internetowych, przypisywać do notatek kategorie np. Ważne, Pilne itd,

Współdzielenie danych

Program może przechowywać wszystkie prywatne dane w jednym komputerze lub współdzielić dane biznesowe (kontakty, zadania, terminy) dla grupy pracowników

Skarbiec informacji

W program wbudowano skarbiec informacji pozwalający przechowywać poufne notatki zabezpieczone hasłem dostępu

Zarządzanie informacją osobistą (PIM)

Darmowy program mAystent dla Windows

Komputerowy terminarz i baza kontaktów

Program mAsystent

Prace nad projektem mAsystent rozpoczęły się w 2003 roku gdy na rynku oprogramowania komputerowego do zarządzania czasem brakowało kompleksowych rozwiązań, które nadawałaby się do zastosowań biznesowych. Na rynku dostępnych było wiele programów do zarządzania informacją, ale raczej nie nadawały się do wdrożenia w firmie. Z racji tego, że nie było oprogramowania, które posiadałoby kompletny zestaw funkcji a tym samym ułatwiłoby organizację czasu pracy w przedsiębiorstwie postanowiono taki system wytworzyć

Bezpłatne oprogramowanie dla firm na licencji freeware

Licencja freeware oznacza, że z programu można korzystać zupełnie bezpłatnie zarówno w celach komercyjnych jak i prywatnych. Mimo dużej ilości funkcji program jest bezpłatny gdyż stanowił część pracy doktorskiej autora programu.

Multimedialny Asystent do zarządzania terminami

mAsystent PIM dla Windows

mAsystent to część mojej pracy doktorskiej, w której badałem w jaki sposób zarządza się czasem pracy w sektorze MSP. Jako część utylitarną dysertacji przygotowałem oprogramowanie mAsysystent, które wspomaga pracowników w zarządzaniu ich informacjami osobowymi (terminy, zadania, notatki, kontakty itp.. mAsystent to program typu PIM (ang. Personal Information Manager) czyli zarządca informacji osobistej. Informacja osobista to każda informacja która może być wykorzystana przez pracownika w celu lepszej organizacji dnia pracy.
Wykonanych instalacji mAsystenta
1000

Darmowy program do zarządzania czasem oraz informacją

Tak. Program jest w 100% darmowy i nie jest pobierana za niego żadna opłata gdyż udostępniany jest na zasadach licencji freeware.

Tak. W programie można pracować na bazie prywatnej (dostępnej w komputerze pracownika) oraz bazie biznesowej (wspólna dla wszystkich pracowników), która umożliwia przechowywanie historii w postaci tzw. spraw

Tak. Służą do tego przypomnienia w bazie biznesowej, której dane mogą być współdzielone w lokalnej sieci LAN

Program działa tylko w systemie Windows. Natomiast aby uruchamiać go na Macach należy skorzystać z rozwiązań takich jak np. Parallel desktop

Wszystkie dane wprowadzane do programu mAsystentznajdują się tylko i wyłącznie na dysku Państwa komputera. Dodatkowo można ograniczyć do nich dostęp ustawiając hasło.

Program dostępny jest w takiej postaci w jakiej jest udostępniany i nie oferujemy do niego żadnych modyfikacji

Nie. Interfejs programu oraz dokumentacja dostępna jest tylko w języku polskim

Cele projektu komputerowego

terminarza

Celem projektu mAsystent maiło być zaspokojenie potrzeb informacyjnych w dziedzinie zarządzania czasem w małej firmie oraz uzupełnienie luki pomiędzy prostymi komputerowymi terminarzami a skomplikowanymi systemami CRM, z których przedstawiciele mikro i małych firm nie chcą z różnych powodów korzystać.

W oparciu o analizę potrzeb informacyjnych mikroprzedsiębiorstw w zakresie zarządzania czasem oraz opierając się na obserwacji dnia pracy menedżerów i pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach stworzony został projekt systemu komputerowego o nazwie mAsystent (skrót od mój Asystent czyli osobisty asystent). Program miał stanowić praktyczne rozwiązanie wspomagające kierowników i pracowników w procesie zarządzania czasem.

Zarządzane terminmi i kontaktami

mAsystent może być także zakwalifikowany jako oprogramowanie Contact Menager (pol. Menedżer kontaktów) gdyż będzie wspierał funkcje oferowane w systemach do zarządzania kontaktami. Pakiet mAsystent składa się z kilkudziesięciu modułów, które zdaniem menedżerów powinny się znaleźć w systemie komputerowym zarządzania czasem.

System komputerowy mAsystent należy do grupy oprogramowania określanego mianem „z półki” czyli przeznaczonego dla szerokiego grona odbiorców. W związku z tym, w teorii, oprogramowanie powinno sprawdzić się doskonale zarówno w gospodarstwie domowym jak i w przedsiębiorstwie.

W teorii zastosowanie oprogramowania mAsystent w firmie powinno usprawnić przepływ informacji między pracownikami i kierownictwem a tym samym wpłynąć na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa zwłaszcza w zakresie zarządzania informacją oraz obsługą klienta.