Komputerowa książka kontaktowa

Baza kontaktów biznesowych i prywatnych

Komputerowa książka kontaktowa w programie mAsystent

W typowych terminarzach lub menedżerach kontaktów (ang. Contact Menager) jest jedna książka adresowa, w której wprowadza się wszystkie kontakty. Rozróżnienie kontaktów prywatnych od biznesowych następuje po zaznaczeniu podczas edycji danego rekordu pola wyboru o nazwie Kontakt prywatny. Cała baza zazwyczaj przechowywana jest w jednym pliku a rozróżnienie kontaktu prywatnego od biznesowego wykorzystywane jest wtedy, gdy trzeba udostępnić dane np. osobie pracującej przy innym komputerze. Domyślnie kontakty o statusie „prywatnym” nie są udostępniane innym współpracownikom.

W systemie mAsystent zastosowano inne podejście do tematyki zarządzania kontaktami. Po licznych konsultacjach z menedżerami i pracownikami zajmującymi się obsługą klientów zdecydowano się na rozdzielenie książki adresowej na dwie osobne tzn. prywatną oraz biznesową. Obie książki oczywiście dostępne są z poziomu wspólnego interfejsu programu ale założono, że kontakty prywatne mają być dostępne wyłącznie dla pracownika, który je wprowadził i przechowywane tylko w jego komputerze. Natomiast do kontaktów biznesowych powinien być wspólny dostęp dla wszystkich pracowników pracujących w jednej grupie roboczej (np. dziale) lub sieci LAN (np. cała firma). Dodatkowo książka kontaktów służbowych jest zintegrowana z modułem Historii kontaktów, w którym można zapisywać historię kontaktów z wybranym klientem (por. dalsza część rozdziału), dzięki czemu mAsystent jest oprogramowaniem, które łączy w sobie podstawową funkcjonalność znaną z komputerowych terminarzy (PIM) i oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Takiego połączenia przy zachowaniu prostoty użytkowania brakowało kierownikom i pracownikom w systemach komputerowych, z których korzystali dotychczas w swoich firmach. Szybki dostęp do informacji o klientach oraz podgląd historii zdarzeń na styku klient-firma (np. telefon od klienta) lub firma-klient (np. wiadomość e-mail wysłana do klienta) powinien podnieść jakość obsługi klienta w małej firmie a także wpłynąć pozytywnie na skrócenie czasu niezbędnego do sprawnej obsługi klienta. O ile wcześniej informacje zapisywane o kliencie krążyły po całej mikrofirmie to po wdrożeniu systemu mAsystent, cała wiedza o kliencie przechowywana jest w jednym miejscu i każdy pracownik ma do niej niezależny dostęp.

Prywatna baza kontaktów (prywatna książka kontaktowa)

W książce prywatnej użytkownik systemu mAsystent wprowadza dane teleadresowe osób związanych z jego życiem prywatnym np. znajomych, członków rodziny itp. Kontakty można grupować wg 10 predefiniowanych kategorii takich jak np. Dom, Osobiste, Znajomi, Rodzina itp. Każdej z kategorii, której nazwę użytkownik może dowolnie zmieniać przyporządkowana jest inna ikona. Dzięki temu widząc kontakty na liście od razu można zorientować się, z jakim kontaktem ma się do czynienia. W firmach książka prywatna rzadko była wykorzystywana do przechowywania przez pracowników prywatnych danych. Wyjątek stanowili menedżerowie i właściciele firm, którzy z oprogramowania korzystali zarówno w celach prywatnych (w domu) jak i zawodowych (w firmie). Funkcja prywatnej bazy w przedsiębiorstwach znalazła inne zastosowanie tzn. używano jej do przechowywania danych kluczowych klientów, których obsługą zajmował się konkretny pracownik i nie chciał z pewnych względów aby do jego klientów mieli dostęp inni. W niektórych firmach prywatną książkę używano także do przechowywania np. CV i listów motywacyjnych nadsyłanych do firmy, tworząc w ten sposób bazę potencjalnych kandydatów na pracowników.
Dodatkowo w stosunku do kontaktów wprowadzonych do książki, komputer może przypominać automatycznie o urodzinach lub imieninach danej osoby. Jest też funkcja, która pokazuje wszystkie kontakty, które np. w ciągu najbliższych dni mają imieniny i/lub urodziny. Jeżeli nie zna się daty, w której dana osoba obchodzi imieniny to system może podpowiedzieć wszystkie daty imienin dla podanego imienia. Dla każdego rekordu w bazie prywatnej może być przechowywanych 30 różnego rodzaju informacji. Ciekawą funkcją jest możliwość lokalizacji na mapie adresu zamieszkania osoby z książki prywatnej. Wystarczy wprowadzić ulicę oraz miasto (kod pocztowy komputer sam odszuka) i nacisnąć przycisk Pokaż adres na mapie, następnie, oprogramowanie przekazuje dane do serwisu Google Maps i pokazuje adres zamieszkania klienta. Do każdego kontaktu można dodać zdjęcie, załączniki oraz wpisywać różnego rodzaju notatki lub uwagi. Dzięki temu książka prywatna w wielu firmach wykorzystywana jest w dziale kadr do przechowywania danych osobowych pracowników, listów motywacyjnych, CV itp. Dokumenty w wersji elektronicznej dodaje się do kontaktu w postaci załączników.

Dane zgromadzone w sekcji kontaktów prywatnych nie są standardowo dostępne dla innych pracowników. Najszybszym sposobem na udostępnienie ich wszystkim osobom w firmie jest kliknięcie na kontakcie prawym klawiszem myszki a następnie wybranie Skopiuj do bazy firmowej. W razie konieczności pojedyncze kontakty można importować lub eksportować do popularnego formatu vCard . Dzięki temu bez problemu można wymieniać się kontaktami z innymi osobami lub przekazywać dane do urządzeń przenośnych takich jak telefon GSM, smartfon lub tablet.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że w firmach książka prywatna nie będzie potrzebna bo nie przechowuje się prywatnych informacji w sensie np. dane teleadresowe znajomych. Jednakże okazało się, że zwłaszcza telemarketerzy korzystają oprócz wspólnej bazy danych dostępnej dla wszystkich pracowników także z prywatnej książki przechowując w niej swoje kontakty biznesowe (kluczowi klienci), które powinny być dostępne tylko dla nich. W tym celu wykorzystują moduł kontaktów prywatnych do przechowywania danych teleadresowych ważnych klientów lub kontrahentów np. prywatny numer telefonu dyrektora firmy, z którą współpracują. Oczywiście jeżeli trzeba przekazać całą bazę kontaktów prywatnych innemu pracownikowi to można posłużyć się funkcją Udostępnij kontakty prywatne i wtedy kontakty zapisywane są do pliku, który można później odczytać na komputerze innego pracownika i dodać tylko do jego książki kontaktów
W wywiadach zwłaszcza osoby korzystające z samozatrudnienia oraz właściciele mikrofirm, których komputery służbowe (w przeważającej części laptopy) wykorzystywane były także w celach prywatnych twierdzili, że bardzo często używają funkcji Książka prywatna do zapisywania danych osobowych członków rodzin oraz bliskich. W razie konieczności jednym kliknięciem na wybranym kontakcie mogli zaplanować termin spotkania, dodać notatkę lub ustawić dowolne przypomnienie, co było ważne ich zdaniem zwłaszcza w odniesieniu do terminów rocznicowych lub dat. Z dalszych analiz wynikało także, że funkcjonalność prywatnej książki adresowej przypadła do gustu również menedżerom z małych i średnich firm, którym brakowało rozdzielenia bazy adresowej na kontakty prywatne i służbowe w oprogramowaniu, z którego korzystali dotychczas w firmie

Książka kontaktów biznesowych (służbowych)

Druga książka, wbudowana w program nazwana została Kontakty biznesowe. Książka firmowa z założenia przeznaczona jest do przechowywania kontaktów służbowych, które powinny być dostępne dla wszystkich pracowników korzystających z oprogramowania mAsystent. Jeżeli jedna z osób doda lub zmodyfikuje określony kontakt to wszyscy inni pracownicy będą u siebie w komputerze widzieć zmiany lub mieć dostęp do nowego wpisu.

W książce biznesowej dla każdego kontaktu przyporządkowane są 34 różnego rodzaju pola służące do przechowywania różnych informacji. Z tym, że w pięciu z nich pracownik może dowolnie zmieniać opisy dopasowując je do własnych potrzeb. W tym module podobnie jak w przypadku kontaktów prywatnych można wyszukiwać adresy na mapie, dodawać notatki czy ustawić przypominanie o urodzinach i imieninach danej osoby. Dzięki temu przypomnienia będą widoczne na planie zajęć w danym dniu a tym samym będzie można np. przesłać ważnemu klientowi wiadomość SMS z życzeniami. To z kolei wpłynie na poprawę wizerunku firmy.

Kontakty mogą być grupowane wg dowolnych kryteriów (czyli grup definiowanych przez użytkownika). Mogą być im przypisywane statusy np. Aktywny klient, Nieaktywny itd. Do każdego z kontaktów można ustawić przypomnienie np. Zadzwonić do klienta, 10 września o godz. 12. Komputer w danym dniu przypomni na planie zajęć, że trzeba wykonać telefon do klienta. Jeżeli pracownik, który wprowadził przypomnienie nie jest w tym dniu dostępny to inna osoba pracująca w sieci lokalnej firmy widząc komunikat może przejąć kontakt z klientem. Co więcej po kliknięciu na wybranym kontakcie można przesłać do niej/niego wiadomość SMS lub e-mail z przypomnieniem np. o spotkaniu, terminie oddania pracy itp. Dzięki temu unika się sytuacji, w której np. pracownik rezerwuje czas na spotkanie a klient nie przychodzi.

Biznesowa książka adresowa jest zintegrowana z modułem wysyłkowym AnoMail, dzięki czemu do określonych osób można np. wysłać masową korespondencje e-mail z nową ofertą ale tylko dla tych klientów, którzy dawno nie kontaktowali się z firmą (czyt. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu). Przy czym każda z osób będzie traktowana indywidualnie i w polu Do: w swoim programie pocztowym zobaczy jedynie swoje dane. Ewentualnie w razie konieczności można nawet spersonalizować treść przesyłki. W związku z powyższym prowadzenie akcji e-mail marketingowych nie nastręcza żadnych problemów nawet przy pracy z dużą bazą klientów, kontrahentów itp. Najważniejsze jest to, że użycie modułu AnoMail znacznie skraca czas potrzebny na realizacje wysyłek w porównaniu z wysyłką tradycyjną z programu Microsoft Outlook. Wybranie kontaktów do wysyłki, które spełniają określone kryteria jest bardzo proste. Na przykład, aby w bazie klientów odszukać tych, którzy w ciągu najbliższego tygodnia obchodzą imieniny lub urodziny wystarczy zaznaczyć funkcję „Solenizanci +7 dni”  i nacisnąć przycisk Szukaj. Program wyświetli takie osoby i po naciśnięciu przycisku Wysyłka pracownik obsługujący program może wysłać do nich masową korespondencję z ofertą urodzinową. Tym samym poprawia się wizerunek firmy przez podtrzymanie relacji z klientem. Dodatkowo odbiorca czuje się traktowany indywidualnie pomimo tego, że pracownik jednym kliknięciem wysłał podobną wiadomość e-mail do wielu osób.

Platforma szkoleniowa

Ważny komunikat

W chwili obecnej program mAsystent nie jest już rozwijany i nie jest świadczona do niego pomoc techniczna. Z programu można nadal korzystać ale nie udzielamy pomocy w jego obsłudze oraz nie oferujemy modyfikacji programu do potrzeb firmy. Jeżeli potrzebujecie Państwo typowego systemu CRM do obsługi swoich klientów to polecamy oprogramowanie SuiteCRM na licencji open source. Natomiast do obsługi zgłoszeń telefonicznych lub e-mail możemy polecić darmowy system OTRS.