Kompleksowy organizer do zarządzania informacją osobistą w firmie

mAsystent komputerowy terminarz z bazą kontaktów

Wprowadzenie w tematykę zarządzania informacją osobistą

Podstawę sprawnej organizacji życia zawodowego i osobistego pracownika zapewnia albo fenomenalna pamięć, która niestety niejednokrotnie zawodzi albo umiejętność korzystania z notatnika czy też papierowego kalendarza. W ten sposób większość decydentów organizuje swoje prywatne informacje i wszystko sprawdza się doskonale do momentu, kiedy to okaże się, że taki sposób zarządzania staje się mało wydajny i w natłoku zajęć zdarzy się, że menedżer o czymś zapomni lub nie będzie w stanie odnaleźć ważnej informacji.

W powyższych sytuacjach można wspomóc się środkami technicznymi takimi jak np. telefon GSM z kalendarzem czy elektroniczny organizer. Jednakże najlepszym rozwiązaniem dla osób, które w codziennej pracy wykorzystują komputer jest zaopatrzenie się w program do zarządzania informacją osobistą czyli tzw. PIM (ang. Personal Information Manager). PIM niejednokrotnie nazywany jest także oprogramowaniem do zarządzania czasem lub komputerowym kalendarzem. Jednak takie nazewnictwo nie odzwierciedla całej istoty dziedziny problemu gdyż tego typu programy oprócz organizowania czasu służą przede wszystkim do zarządzania informacją osobistą.

Informacja osobista (ang. Personal Information)

jest zbiorem prywatnych informacji (takich jak np. terminy, adresy, telefony, zadania, dokumenty, obrazy, wiadomości e-mail itp.), które są wykorzystywane przez pracownika przede wszystkim na jego własny użytek [JW05].

Oprogramowanie PIM w mikro i małych firmach

Program typu PIM przypomina tradycyjny terminarz. Jego główną częścią jest kalendarz, który umożliwia planowanie różnych czynności w po-szczególnych dniach, tygodniach, miesiącach z wyszczególnieniem godzin oraz priorytetów. Każdy PIM posiada również bazę teleadresową, zawierającą adresy e-mail, telefony i inne informacje dotyczące przyjaciół, rodziny, klientów i współpracowników. Dzięki komputerowym organizerom kierownik, który potrzebuje szybkiego dostępu do informacji osobistych ma je pod ręką i co najważniejsze, wszystkie w jednym miejscu. Na poniższym rysunku przedstawiono podstawowe moduły, które powinny znaleźć się w kompleksowym systemie do zarządzania informacją osobistą.

Kompleksowy organizer do zarządzania informacją osobistą
Rys. Elementy kompleksowego organizera mAsystent
Źródło: Opracowanie własne

O ile organizer PIM realizuje pracę grupową to możliwa jest także wymiana informacji z innymi osobami np. podgląd kalendarzy innych pracowników dzięki czemu dopasowanie wolnego terminu na spotkanie dla grupy osób może okazać się bardzo łatwe. W związku z powyższym mogłoby się wydawać, że żaden menedżer nie może się obyć bez komputerowego terminarza, jednakże z badań własnych [RP09] przeprowadzonych na grupie kilkuset osób zajmujących stanowiska kierownicze wynika, że większość (42% respondentów) do zarządzania informacją osobistą (oprócz tradycyjnych form tzn. notatników i kalendarzy) wykorzystuje dodatkowo telefon GSM z funkcjami organizera. Tylko co trzeci z kierowników organizuje swoje dane osobiste w programie typu PIM zainstalowanym w komputerze stacjonarnym lub przenośnym. Rzadziej (11% ankietowanych) do tego celu wykorzystywane są komputery naręczne takie jak np. palmtop lub elektroniczny organizer.

Oprogramowanie PIM nieznane lub niedoceniane w przedsiębiorstwach

W średnich i dużych przedsiębiorstwach do zarządzania informacją osobistą korzysta się z oprogramowania CRM (ang. Customer Relationship Management) oraz innych systemów komputerowych funkcjonujących w firmie, które oprócz swoich podstawowych funkcji zawierają moduł kalendarza umożliwiając tym samym zarządzanie terminami w grupie roboczej. Ogólnie oprogramowanie PIM jest niedocenianie wśród użytkowników biznesowych. Wynika to przede wszystkim z braku świadomości i wiedzy u części kadry kierowniczej na temat tego, że istnieją systemy PIM, które mogą wspomagać zarządzanie informacją w firmie. Ponadto nie ma tradycji i wiarygodnych wzorców pokazujących jakie korzyści może dać wdrożenie tego typu oprogramowania w organizacji ekonomicznej. Z badań [RP09] wynika, że ponad 54% osób nie miało styczności wcześniej z programami typu PIM.

Z kolei wśród tych osób, które korzystają z systemów do zarządzania czasem najbardziej popularnym programem jest Microsoft Outlook oraz terminarz w telefonie komórkowym. Dużą popularnością cieszą się także internetowe terminarze wśród których prym wiedzie Google Calendar. Natomiast znane za granicą programy typu desktop takie jak Essential PIM, Lotus Organizer, Act! lub Time & Chaos raczej nie cieszą się zbyt dużą popularnością w naszym kraju. W Polsce najbardziej popularnymi elektronicznymi organizatorami są: Mozilla Sunbird, Lotus Notes, Kalendarz XP, C-Organizer i inne.

Niezbędne elementy w kompleksowym organizerze PIM

Przedstawiciele przedsiębiorstw nie decydują się na wdrożenie programów typu PIM w dużej mierze dlatego, że dostępne terminarze nie podchodzą kompleksowo do tematyki zarządzania informacją osobistą tzn. jeżeli mają doskonały kalendarz to brakuje im innych funkcji (np. klienta pocztowego, czytnika kanałów RSS itp.). Znając potrzeby informacyjne mikro przedsiębiorstw autor artykułu przygotował system komputerowy o nazwie mAsystent [MA09], który miał zaspokoić potrzeby w dziedzinie zarządzania informacją osobistą w MŚP oraz uzupełnić lukę pomiędzy prostymi programami PIM a skomplikowanymi i drogimi systemami CRM. W związku z powyższym powstał produkt z pogranicza oprogramowania PIM oraz systemów CRM gdyż mAsystent posiada między innymi moduł do obsługi historii kontaktów znany dotychczas tylko z oprogramowania do zarządzania relacjami z klientami. Na poniższym rysunku przedstawiono podstawowe moduły wewnętrzne (wbudowane w program) oraz zewnętrzne (dostępne jako osobne aplikacje) z których składa się pakiet mAsystent.
Komputerowy terminarz - struktura menu
Rys. Struktura głównego menu w programie mAsystent
Źródło: Opracowanie własne
Badani przedstawiciele firm zwracali szczególną uwagę, że w systemie PIM oprócz typowych funkcji znanych z popularnych terminarzy powinny znaleźć się moduły do przechowywania poufnych informacji (tzw. Skarbiec lub Sejf), adresów url wraz z możliwością sporządzania notatek związanych z treścią stron internetowych, klient poczty z wbudowanym filtrem antyspamowym oraz moduły informacyjne pobierające kursy walut, notowania giełdowe czy też dowolne inne informacje udostępniane w standardzie RSS (ang. Really Simple Syndication). Oprócz wspomnianych funkcji mAsystent został wyposażony w system komunikacji głosowej, moduł do tłumaczenia i czytania tekstów angielskich, odtwarzacz stacji radiowych, moduł do udostępniania wiadomości firmowych i moduł do obsługi newslettera (patrz AnoMail na powyższym rysunku).

Z racji tego, że organizowanie czasu menedżera obejmuje przede wszystkim zarządzanie terminami oraz zadaniami dlatego możliwość graficznego zarządzania planem dnia, podgląd kalendarzy (tygodniowych, miesięcznych itp.) z zaznaczonymi wydarzeniami oraz możliwość zlecania zadań dla badanych osób stanowi niezbędną funkcjonalność każdego oprogramowania typu PIM. mAsystent wspiera większość funkcji dostępnych w komputerowych terminarzach a nawet oferuje funkcjonalność sporo wybiegającą poza oprogramowanie typu PIM [RP07].

Plan wszystkich zajęć w jednym oknie programu mAsystent

Zaraz po uruchomieniu mAsystenta pracownik ma wgląd w plan zajęć na dany dzień oraz widzi co go czeka w najbliższym czasie. Dzięki temu jednym spojrzeniem na elektroniczny kalendarz może zorientować się, jakie ma plany w nadchodzącym terminie co z kolei jest niezbędne podczas planowania kolejnych wydarzeń.

Większość komputerowych organizerów oferuje podobną funkcjonalność niemniej jednak mAsystent rozszerza ją między innymi o podgląd tzw. kartki z kalendarza. Kartka z kalendarza przedstawia podstawowe informacje dot. wybranego dnia. Znajdują się na niej zbiorcze informacje dot. wschodów i zachodów słońca, informacje o tym kto obchodzi imieniny, który mamy dzień roku itp. Na planie dnia oprócz terminów z prywatnego kalendarza użytkownika mogą pojawić się także zadania służbowe (wprowadzone przez szefa w innym komputerze). Zadania służbowe dotyczą wszystkich osób korzystających z systemu w sieci LAN.

Przypomnienia o rocznicach oraz imieninach lub urodzinach klientów

mAsystent przypomina również o terminach rocznicowych wprowadzonych przez użytkownika do sekcji Rocznice. W razie konieczności może także informować o imieninach/urodzinach osób umieszczonych w książkach adresowych. Ponadto na planie dnia widnieją przypomnienia pochodzące z modułu CRM, które dotyczą osób ze służbowej bazy kontaktów dostępnej dla wszystkich pracowników w sieci firmowej. I tak na przykład, jeżeli jeden z pracowników w swoim komputerze ustawi przypomnienie dot. klienta, to przypomnienie pojawi się w kalendarzach wszystkich współpracowników a tym samym pierwszy wolny pracownik będzie mógł przejąć obsługę wybranego klienta pod nieobecność osoby, która ustawiała przypomnienie. Istotną funkcją, której nie ma w popularnych terminarzach dostępnych na polskim rynku jest przypominanie zbiorcze o wszystkich wydarzeniach zaplanowanych w danym dniu.

Po uruchomieniu systemu pojawia się okno, w którym widoczne są wszystkie wydarzenia zaplanowane na cały dzień. W grafiku dnia mogą pojawiać się terminy, zadania, przypomnienia z bazy kontaktów biznesowych, terminy rocznicowe, imieniny, urodziny osób z książek adresowych itp. Jeżeli pracownik jest zajęty w danej chwili to może zamknąć okno i komunikat przypomnienia ponownie pojawi się w zależności od ustawień np. za 15 minut.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Zebranie wszystkich zajęć w jednym oknie wg przeprowadzonych badań [RP09] daje lepszy wgląd w to co menedżer ma zaplanowane na cały dzień. W razie potrzeby listę zajęć można przesłać na podany adres e-mail lub wysłać jako wiadomość SMS. Jeżeli program został zainstalowany na przykład w sekretariacie to sekretarka oprócz tego, że plan zajęć szefa może wysłać na adres e-mail wybranych pracowników to dodatkowo może przygotować także kanał RSS z planem dnia kierownika. Po umieszczeniu takiego planu w Internecie zainteresowane osoby w swoich czytnikach RSS (np. w telefonach GSM) zobaczą o której godzinie mają zebranie, spotkanie itp. Ponieważ 32% badanych stara się planować zajęcia z uwzględnieniem dobowego rytmu organizmu to mAsystent wspiera również menedżera podpowiadając mu dyskretnie jakie czynności powinny być planowane na daną godzinę. W tym celu wbudowano w program wirtualnego pomocnika, który sprawdza, na którą godzinę planowane jest określone wydarzenie, a następnie podpowiada co w danym okresie powinno się wykonywać. Warto nadmienić także, że system kontroluje terminy i jeżeli użytkownik zaznaczył jakiś termin na wyłączność (tzn. wydarzenie nie może pokrywać się z innym) to w tym samym czasie mAsystent nie pozwala dodać innego.

Organizacja dnia pracy zgodnie z biorytmami

W literaturze tematu dot. zarządzania czasem można znaleźć liczne opracowania na temat znaczenia biorytmów w pracy menedżera. mAsystent PIM w odróżnieniu od innych programów typu PIM wspiera funkcję analizy biorytmów. Dzięki wbudowanej kontroli biorytmów, decydent może poznać okresy, w których jego możliwości fizyczne i intelektualne będą teoretycznie największe. Może też odnaleźć taki czas, w którym wyraźnie będzie odczuwał spadek możliwości intelektualnych lub fizycznych.

Bardzo ważną funkcją w pracy np. nauczycieli akademickich, szkoleniowców itp. jest możliwość planowania terminów nieregularnych. Terminy nieregularne to takie wydarzenia, które należą do tej samej kategorii np. Wykłady ale odbywają się w różnych, nieregularnych odstępach. Dlatego zwykła obsługa terminów cyklicznych wbudowana w większość popularnych programów PIM nie nadaje się do ich planowania. mAsystent pozwala bez problemu zarządzać takimi wydarzeniami. Wystarczy wprowadzić tytuł wydarzenia np. Ćwiczenia z informatyki oraz wskazać w terminarzu różne daty. Potem podać godzinę rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia. Następnie komputer wprowadza do kalendarza przygotowaną serię terminów stosując dodatkowo numerację wydarzeń np. Ćwiczenia 1, Ćwiczenia 2 itp.

Organizer mAsystent nie nadawałby się do zastosowań firmowych gdyby nie oferował możliwości pracy grupowej, a w tym zlecania zadań współpracownikom. Co drugi decydent spośród ankietowanych zleca podwładnym zadania, z których później są rozliczani. W systemie można do każdego zadania przydzielić dowolną ilość osób. Po dodaniu takiego zadania u zainteresowanych pracowników pojawia się ono w grafikach zajęć. Każdy z pracowników może potwierdzić przyjęcie zadania do realizacji.

Prywatne zadania widoczne tylko we własnych grafikach zajęć pracowników

Oprócz zadań służbowych widocznych w grafikach wszystkich współpracowników, każdy użytkownik systemu może definiować prywatne zadania, które będą widoczne tylko i wyłącznie w jego grafiku. Nikt inny w firmie nie będzie miał do nich dostępu. W programie zdecydowano się także na wprowadzenie podglądu zadań w układzie drzewa (ang. TreeView). Dzięki temu użytkownik oprócz tego, że ma osobny wgląd w listę zadań prywatnych oraz służbowych to widzi zadania pogrupowane wg kategorii (np. Aktualne, Zaległe, Na przyszłość, Odłożone itp.) a nie w postaci tabelarycznej jak to ma miejsce w innych terminarzach. 80% ankietowanych życzyłoby sobie, aby w programie PIM był tzw. minutnik (ang. Timer). Dzięki niemu pracując nad jakimś zadaniem można ustawić, aby komputer wyświetlił przypomnienie po upływie określonego czasu np. 30 min. Zamiast definiować nowy termin z konkretną godziną, uruchamia się Minutnik i wprowadza czas po upływie którego komputer wyświetli zdefiniowane uprzednio przypomnienie.

Kolejnym interesującym modułem jest Fotografia dnia pracy. Dzięki temu modułowi można sprawdzić jakie czynności podczas dnia pracy pochłaniają czas menedżera, a tym samym optymalizując jego plan zajęć można wyeliminować tzw. pożeracze czasu. Zdefiniowanie czynności, które zabierają najwięcej czasu jest niezbędnym krokiem w procesie optymalizacji planu zajęć.

Baza kontaktów prywatnych oraz biznesowych w programie mAsystent

W typowych programach typu PIM lub Menedżerach kontaktów (ang. Contact Manager) jest jedna książka adresowa, w której wprowadza się wszystkie dane teleadresowe klientów lub kontrahentów. Rozróżnienie kontaktów prywatnych od biznesowych następuje po zaznaczeniu podczas edycji danego rekordu pola wyboru o nazwie Kontakt prywatny. Cała baza zazwyczaj przechowywana jest w jednym pliku, a rozróżnienie kontaktu prywatnego od biznesowego wykorzystywane jest wtedy, gdy trzeba udostępnić dane np. osobie pracującej przy innym komputerze. Domyślnie kontakty o statusie „prywatnym” nie są udostępniane. W systemie mAsystent 2007 zastosowano inne podejście. Po konsultacjach z użytkownikami biznesowymi zdecydowano się na rozdzielenie książki adresowej na dwie osobne tzn. prywatną oraz biznesową. Obie książki oczywiście dostępne są z poziomu wspólnego interfejsu programu, ale założono, że kontakty prywatne mają być dostępne wyłącznie dla danego użytkownika tylko w jego komputerze. Natomiast do kontaktów biznesowych powinien być wspólny dostęp dla wszystkich osób pracujących w jednej grupie roboczej (np. dziale) lub sieci LAN (np. cała firma).

Historia kontaktów z klientami wbudowana w książkę kontaktów

Dodatkowo książka kontaktów służbowych została zintegrowana z modułem Historii kontaktów, w którym można zapisywać historię kontaktów z wybranym klientem, dzięki czemu mAsystent jest oprogramowaniem, które oferuje podstawową funkcjonalność znaną z rozbudowanych systemów CRM lub Contact Manager. Historia kontaktów nazywana także historią spraw, znana jest dobrze użytkownikom korzystającym z systemów CRM. Dzięki tej funkcji można zapisywać wszelkie kontakty z osobami z bazy danych, co z kolei wpływa na to, że wiemy co, z kim, oraz kiedy było omawiane, przesyłane itp. To co jest standardem w systemach CRM nie było dotychczas dostępne w oprogramowaniu PIM.

Korespondencja seryjna do obsługi spersonalizowanych dokumentów

Z przeprowadzonych badań [RP09] wynika także, że w firmach bardzo istotną kwestią jest możliwość przygotowywania spersonalizowanych dokumentów czyli takich, w których treść jest zależna od tego do kogo dokument jest adresowany (82% respondentów biznesowych jest tego zdania). Pomimo tego, że w większości firm na co dzień korzysta się z edytora Microsoft Word to tylko nieliczna grupa badanych przedstawicieli mikro firm korzysta z możliwości korespondencji seryjnej oferowanych przez ten program. Wynika to z faktu, że albo nie potrafią posługiwać się korespondencją seryjną albo mają bazę klientów w programie np. Mozilla Thunderbird i nie za bardzo wiedzą jak utworzyć bazę adresową, z której dane mają być pobierane przez edytor Word. Dlatego w programie mAsystent dodano moduł do obsługi spersonalizowanych dokumentów. Różni się od korespondencji znanej z popularnego edytora tekstu firmy Microsoft tym, iż po stworzeniu wzoru pisma, w którym umieszczono pola personalizacji (np. imię klienta w wołaczu, nazwę firmy, zwroty grzecznościowe itp.) od razu po ustawieniu się na nazwie klienta w książce adresowej można dla niego przygotować dokument z treścią, w której znajdą się dane klienta.

Komputerowa niszczarka dokumentów do usuwania plików z dysku komputera

Każdy z pracowników czy dyrektorów firmy prędzej czy później stanie przed dylematem, w jaki sposób usunąć z dysku poufne informacje tak, aby nie wpadły w niepowołane ręce. Zwykłe usunięcie pliku z dysku czy Kosza systemu Windows nie daje gwarancji, że dane nie będą mogły zostać odzyskane. Aby rozwiązać ten problem z pomocą użytkownikowi przychodzi Niszczarka dokumentów. Niszczarka dokumentów to funkcja programu mAsystent, która umożliwia bezpowrotne skasowanie danych zawartych praktycznie w dowolnym pliku. Dzięki temu nawet korzystając ze specjalistycznych narzędzi nie można odzyskać danych usuniętych w ten sposób. Z przeprowadzonych badań [RP09] wynika, że dla 88% ankietowanych osób korzystających na co dzień z komputerowych organizerów ta funkcja ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapewnia poczucie prywatności bez konieczności korzystania z dodatkowych programów do usuwania danych z dysku.

Bariery i ograniczenia zastosowań aplikacji typu organizery PIM

mAsystent powstał z myślą o zaspokojeniu zapotrzebowania na funkcje do organizowania informacją osobistą dla szerokiego grona odbiorców. W związku z tym pojawia się pierwsza bariera w zastosowaniu tego typu programów. Mianowicie chodzi o to, że im więcej funkcji umieści się w systemie to pakiet zamienia się w tzw. „kombajn”, a tym samym nie wszystkim użytkownikom taki produkt jest potrzebny. W związku z tym niektórzy użytkownicy na samym początku mogą czuć się zagubieni gdyż duża ilość funkcji przekłada się na ilość opcji wyboru dostępnych w menu programu. Ponadto wraz ze wzrostem ilości funkcji rośnie także zapotrzebowanie na zasoby komputerowe oraz wzrasta poziom trudności obsługi takiego systemu.

Z kolei umieszczając w programie tylko podstawowe elementy znane z oprogramowania PIM okazuje się, że przygotowany system jest zbyt ubogi funkcjonalnie, aby pretendować do miana kompleksowego PIMa. Dlatego pierwszym ograniczeniem w stosowaniu aplikacji typu PIM jest problem z dostosowaniem wersji rynkowej produktu (tzw. wersji pudełkowej) do potrzeb wszystkich potencjalnych użytkowników. Różne grupy użytkowników mają różne potrzeby informacyjne i najlepszym sposobem byłoby przygotowanie dedykowanego systemu PIM dla konkretnej firmy. Jednakże oprogramowanie PIM nie cieszy się zbyt duża popularnością wśród użytkowników biznesowych w odróżnieniu od systemów CRM, które oferują dostęp do kalendarzy, zadań itp.

Kolejne spostrzeżenia, które nasuwają się z analizy przesłanych uwag, obserwacji, wywiadów oraz ankiet to [RP09]:

 • brak świadomości i wiedzy u części kadry kierowniczej na temat tego, że istnieją systemy PIM, które mogą wspomagać zarządzanie informacją osobistą;
 • brak przekonania, że takie programy są potrzebne lub przekonanie współpracowników do używania komputerowych terminarzy;
 • złe nawyki tzn. brak systematyczności i samodyscypliny oraz przyzwyczajenie do standardowych form zapisywania informacji;
 • niechęć do uzupełniania komputerowego terminarza danymi, które już funkcjonują w firmie np. w postaci papierowej;
 • brak czasu na wprowadzanie informacji do komputera gdyż szybciej zapisuje się je na kartce lub w notesie niż w komputerze;
 • konieczność ciągłego włączania komputera i brak dostępu do informacji np. poza miejscem pracy;
 • obawa przed nieuczciwymi pracownikami, którzy mając dostęp do poufnych informacji lub danych klientów zgromadzonych w jednym miejscu mogą z nich zrobić nieautoryzowany użytek;
 • polityka bezpieczeństwa stosowana w firmie, która zabrania przechowywania informacji biznesowych w zewnętrznych systemach takich jak komputerowe terminarze;
 • obawy przed przekazywaniem i gromadzeniem przez producenta programu danych wpisywanych do komputerowego terminarza;
 • przedstawiciele dużych firm nie widzą możliwości wdrażania oprogramowania pochodzącego od małych i nieznanych firm wybierając tylko produkty markowych firm takich jak np. Microsoft;
 • brak w dostosowaniu programu do specyfiki prowadzonej działalności zwłaszcza w warunkach polskich;
 • zbyt skomplikowana obsługa programów, które dają co prawda duże możliwości, ale wymagają przeszkolenia a samodzielna nauka programu w oparciu o dostarczoną dokumentacje dla wielu użytkowników nie wchodzi w grę ponieważ szkoda im czasu na czytanie podręcznika obsługi lub oglądanie multimedialnych lekcji.

Podsumowanie

Na rynku oprogramowania PIM wybór jest bardzo duży. Jednakże nie ma jednego systemu, który pozwalałby zarządzać informacjami osobistymi w sposób kompleksowy. Zazwyczaj respondenci [RP09] radzili sobie z tym tak, że korzystali z kilku programów równocześnie np. jednego do zarządzania terminami, drugiego do sporządzania notatek, a jeszcze innego do przechowywania poufnych informacji. mAsystent miał rozwiązać ten problem dając użytkownikowi komplet funkcji dostępnych dotychczas w różnych programach pochodzących od różnych producentów [RP07].

Z analizy pilotażowych wdrożeń mAsystenta [RP09] wynika, że największą barierą przed powszechnym stosowaniem oprogramowania do zarządzania informacją osobistą w firmach jest brak wiedzy na temat systemów PIM oraz brak przekonania, że programy tego typu mogą poprawić efektywność pracy. Ponadto zwracano uwagę, że jeżeli system jest przygotowany pod kątem szerokiej grupy odbiorców, a tym samym zawiera rozpiętą gamę funkcji, to początkujący użytkownik może czuć się przytłoczony ich nadmiarem a co za tym idzie nie będzie wiedział jak z nich efektywnie skorzystać.

Wśród użytkowników prywatnych również pojawiały się głosy, że tematyka PIMów jest mało znana. Ci, którzy wcześniej mieli styczność z komputerowymi terminarzami jako ich największą wadę wskazywali potrzebę ciągłego włączania komputera i brak dostępu do danych (zgromadzonych w systemie) poza domem.

Dlatego biorąc pod uwagę głosy użytkowników w najbliższej przyszłości autor planuje przygotowanie dwóch wersji mAsystenta tzn. stacjonarnej oraz mobilnej (mAsystent PRO Mobile), która będzie instalowana w urządzeniu przenośnym np. palmtopie (z systemem Windows Mobile). Dzięki temu przebywając poza biurem lub domem nadal będzie można uzyskać dostęp do prywatnych informacji, które po powrocie do firmy będą synchronizowane ze stacjonarną wersja programu. Ponadto planuje się wprowadzenie tzw. pluginów, które umożliwią użytkownikowi wybranie najbardziej odpowiednich dla niego funkcji (czyt. kastomizacja produktu) a tym samym pozwolą dopasować program np. do specyfiki prowadzonej działalności biznesowej.

Literatura

 • [JW05] Jones W., Personal Information Management, University of Washington, 2005
 • [MA09] Witryna internetowa projektu mAsystent 2007, www.mAsystent.pl, Kwiecień 2009 r
 • [RP07] Rusiecki P., Broszura informacyjna do programu mAsystent 2007, Kwiecień 2008 r.
 • [RP09] Rusiecki P., Badania własne przeprowadzone w okresie od września 2007 r. do kwietnia 2008 r., na grupie kilku tysięcy użytkowników indywidualnych oraz biznesowych, którzy wzięli udział w pilotażowych wdrożeniach pakietu mAsystent, Katowice, Kwiecień 2009 r.

Platforma szkoleniowa

Ważny komunikat

W chwili obecnej program mAsystent nie jest już rozwijany i nie jest świadczona do niego pomoc techniczna. Z programu można nadal korzystać ale nie udzielamy pomocy w jego obsłudze oraz nie oferujemy modyfikacji programu do potrzeb firmy. Jeżeli potrzebujecie Państwo typowego systemu CRM do obsługi swoich klientów to polecamy oprogramowanie SuiteCRM na licencji open source. Natomiast do obsługi zgłoszeń telefonicznych lub e-mail możemy polecić darmowy system OTRS.