CRM

Historia kontaktow z klientami

Darmowy program do zarządzania kontaktami w firmie

  • przez

W typowych terminarzach lub menedżerach kontaktów (ang. Contact Menager) jest jedna książka adresowa, w której wprowadza się wszystkie kontakty. Rozróżnienie kontaktów prywatnych od biznesowych następuje po zaznaczeniu podczas edycji danego rekordu pola wyboru o nazwie Kontakt prywatny. Cała baza zazwyczaj przechowywana jest w jednym pliku a rozróżnienie kontaktu prywatnego od biznesowego wykorzystywane jest wtedy, gdy trzeba udostępnić dane np. osobie pracującej przy innym komputerze. Domyślnie kontakty o statusie „prywatnym” nie są udostępniane innym współpracownikom.

Program do zarządzania kontaktami

  • przez

Obserwując pracowników w małych firmach odpowiedzialnych za obsługę klientów można dojść do wniosku, że należy zreorganizować system informacyjny funkcjonujący w przedsiębiorstwie aby usprawnić obsługę klienta. Klient chce, aby jego sprawa została załatwiona jak najszybciej oraz chce być traktowany indywidualnie licząc na pomoc lub doradztwo w jego sprawie

Komputerowa książka kontaktowa

  • przez

Komputerowa książka kontaktowa w programie mAsystent do przechowywania stworzenia bazy danych kontaktów. Program mAsystent PIM dla Windows

Menedżer kontaktów z historią spraw

  • przez

Menedżer kontaktów (ang. Contact Manager) to program, który umożliwi Państwu stworzenie bazy danych dotyczących Państwa kontaktów biznesowych oraz prywatnych. Od tej pory nie musicie Państwo zarządzać bazą klientów w programie Outlook lub Excel. mAsystent pozwala w firmach stworzyć wspólną bazę klientów, kontrahentów lub partnerów biznesowych dostępna dla wszystkich pracowników w sieci lokalnej firmy.

Co to jest CRM (Customer Relationship Management)

  • przez

CRM (ang. Customer Relationship Management) to system służący do wspomagania zarządzania relacjami z klientami. CRM to nie tylko system informatyczny ale raczej przyjęta strategia i filozofia działania firmy, która ma na celu poprawę kontaktów z klientami co z kolei przekłada się na dynamiczniejszy rozwój przedsiębiorstwa i lepszą realizację wyznaczonych celów np. utrzymanie stałych klientów.

Organizator terminów i baza kontaktów

  • przez

Menedżer kontaktów (ang. Contact Manager) to program, który umożliwi Państwu stworzenie bazy danych dotyczących Państwa kontaktów biznesowych oraz prywatnych. Od tej pory nie musicie Państwo zarządzać bazą klientów w programie Outlook lub Excel. mAsystent pozwala w firmach stworzyć wspólną bazę klientów, kontrahentów lub partnerów biznesowych dostępna dla wszystkich pracowników w sieci lokalnej firmy.