zarządzanie czasem

Zarządzania czasem z wykorzystaniem oprogramowania mAsystent

  • przez

Zarządzanie czasem z wykorzystaniem oprogramowania mAsystent. Jak wynikało z obserwacji oraz przeprowadzonych badań, na rynku brakowało narzędzia, które podchodziłoby kompleksowo do tematyki zarządzania czasem a dokładniej rzecz biorąc nie było systemu, który obejmowałby pełny zakres funkcji wspomagających organizację dnia pracy menedżera przy zachowaniu prostoty użytkowania.

Klasyfikacja programów do zarządzania czasem

  • przez

Systemy do zarządzania czasem (ang. Time Management) stają się coraz bardziej powszechne dzięki upowszechnieniu urządzeń mobilnych a w szczególności smartfonów i tabletów. Praktycznie każdy z menedżerów korzysta w mniejszym lub większym zakresie z komputerowych terminarzy takich jak chociażby Kalendarz Google

Historia systemów zarządzających czasem

  • przez

Historia rozwoju programów wspomagających zarządzanie informacją określanych akronimem PIM (ang. Personal Information Manager czyli Zarządca Informacji Osobistej) jest tak długa jak rozwój komputerów osobistych. Pierwszym PIMem w historii komputerów personalnych był pakiet SideKick firmy Borland

Poczta elektroniczna i zarządzanie czasem

  • przez

Obecnie podstawowym narzędziem komunikacji w świecie biznesu jest poczta elektroniczna. Dziennie pracownicy odbierają od kilku do kilkudziesięciu wiadomości. Sprawdzanie poczty stało się dla wielu pracowników nawykiem. Niektórzy pracownicy dosłownie co kilka minut przerywają pracę aby sprawdzić czy nie otrzymali nowej wiadomości.

Organizacja miejsca pracy

  • przez

Porządek na biurku to kolejny ważny, choć niedoceniany element wpływający na dobrą organizację pracy. Usprawnienie procesu zarządzania czasem pracownika jest związane z organizacją jego miejsca pracy, chociaż co trzeci badany (29%) uważa inaczej. W wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z wybranymi pracownikami, którzy w badaniu ankietowym zaznaczyli, że ich zdaniem zła organizacja miejsca pracy nie ma wpływu na marnowanie czasu okazało się, że oprócz bałaganu na biurku mają bałagan w komputerze.

Zarządzanie czasem pracy

  • przez

Należy uświadomić sobie, że brak czasu nie wynika wcale z nawału pracy, ale z nieumiejętności jej zaplanowania. Artykuł stanowi próbę streszczenia głównych zagadnień wchodzących w skład tematyki zarządzania czasem. Porusza podstawowe zagadnienia związane z planowaniem czasu pracy. Przybliża tematykę organizowania zajęć oraz przedstawia sposoby optymalnego wykorzystania czasu zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej.

Co to jest PIM (Personal Information Manager)?

  • przez

mAsystent to program typu PIM (Personal Information Manager) czyli zarządca informacji osobistej służący do kompleksowego organizowania informacji osobistej (terminy, adresy, telefony, notatki, kody PIN, numery kont bankowych itp.). mAsystent to nie tylko rozbudowany program typu PIM ale całe centrum informacyjne dzięki, któremu będziecie Państwo zawsze na bieżąco z informacjami z kraju, świata, giełdy, kursami walut, pogodą itp. Program szczególnie przyda się osobom czynnym zawodowo, które muszą przechowywać różnego rodzaju informacje oraz chcą mieć do nich błyskawiczny dostęp.