Program do zarządzania kontaktami

Historia zarządzania kontaktami z klientami

Zarządzanie kontaktami z klientami czyli lista spraw

Program do zarządzania kontaktami jest niezbędny w każdej firmie. Obserwując pracowników w małych firmach odpowiedzialnych za obsługę klientów można dojść do wniosku, że należy zreorganizować system informacyjny funkcjonujący w przedsiębiorstwie aby usprawnić obsługę klienta. Klient chce, aby jego sprawa została załatwiona jak najszybciej oraz chce być traktowany indywidualnie licząc na pomoc lub doradztwo w jego sprawie. Nie da się tego osiągnąć bez wiedzy o kliencie i bez stosownych informacji na jego temat, które bazują na wcześniejszych kontaktach z przedsiębiorstwem. W wielu firmach do tego celu nie wykorzystuje się systemu informatycznego a przez to zarządza kontaktami w sposób mało efektywny.

W systemie mAsystent wiedza o kontaktach z klientami przechowywana jest w module Historia kontaktów. Historia kontaktów nazywana także historią spraw znana jest dobrze użytkownikom korzystającym z systemów CRM. Dzięki tej funkcji można zapisywać wszelkie informacje na temat klientów, co z kolei wpływa na to, że pracownicy wiedzą, co, z kim oraz kiedy załatwiali. To, co jest standardem w dużych firmach korzystających z systemów CRM nie było dotychczas dostępne w komputerowych terminarzach. mAsystent wprowadził do mikro i małych firm możliwość budowania wiedzy o kliencie w oparciu o bazę danych przechowywaną w sieci lokalnej firmy i wspólną dla wszystkich pracowników. Nie jest do tego wymagana żadna wiedza informatyczna oraz dodatkowe zasoby komputerowe. Wystarczy ten sprzęt i oprogramowanie, które już znajduje się w każdej firmie.

Program do zarządzania kontaktami
Baza adresowa w programie mAsystent

Lista spraw dotyczących kontaktu z klientem

Sporządzenie notatki z rozmowy z klientem jest banalnie proste i co najważniejsze, wiedza o kliencie nie odchodzi z firmy razem z pracownikiem tylko zostaje w przedsiębiorstwie. Z obserwacji wynikało, że użytkownicy w mikro i małych firmach w ogóle nie zapisywali uwag o klientach lub używali programu Excel do tego celu sporządzając notatki, którymi potem trudno było zarządzać. Po wdrożeniu oprogramowania mAsystent komfort i możliwości obsługi klienta znacznie wzrosły i uległ skróceniu czas niezbędny na dotarcie do informacji o kliencie.

W programie mAsystent wszystkie kontakty z klientami nie były zapisywane tak jak w Excelu np. w komentarzach dołączonych do klienta tylko w specjalnym module o nazwie Historia kontaktów. W oknie Historii kontaktów widać całą historię kontaktów z klientami czyli kiedy i w jakiej sprawie nastąpił kontakt klienta z firmą lub odwrotnie.

Historia kontaktów z klientami w bazie danych

W programie mAsystent każdy kontakt z klientem lub kontrahentem nazywany jest Sprawą. Po wybraniu osoby lub firmy z książki adresowej dodaje się do niej Nową sprawę. W oknie Sprawy pracownik wprowadza Tytuł sprawy, odpisuje czego dotyczył kontakt, ustawia kategorię np. Telefon od klienta, wybiera priorytet np. Wysoki oznaczający bardzo ważną sprawę itd.

W oknie Nowej sprawy można sprawdzić czego dotyczyły poprzednie kontakty z klientem (patrz karta Historia kontaktów), oraz który pracownik kontaktował się z nim. W karcie Uwagi wpisuje się dowolne uwagi dot. klienta. Pracownik, który nie zna klienta klikając kartę Podsumowanie ma przedstawione podstawowe informacje o kliencie tak, że rozpoczynając np. rozmowę telefoniczną z klientem wie, z kim ma do czynienia i może oferować towary lub usługi dopasowane do preferencji klienta.

Przypomnienia dot. spraw do załatwienia z klientem

Ponadto można ustawić przypomnienie np. Oddzwonić do klienta jutro po godz. 15:00. Dzięki temu, komputer przypomni o tym, że trzeba skontaktować się z klientem ponownie i zapytać czy już podjął np. decyzję dot. zakupu. Ważnym elementem każdej sprawy jest Stan, w którym można dodatkowo wprowadzić stan sprawy np. Oczekiwanie na akceptacje szefa, Otwarta, Zamknięta itp. Później można filtrować sprawy wg różnych kryteriów takich jak kategoria, stan itp. a tym samym szybko uzyskać dostęp do określonych informacji.

Dzięki historii kontaktów z klientami każda firma niezależnie od tego, jaki pracownik i kiedy kontaktował się z klientem będzie w stanie prześledzić listę kontaktów oraz ustalić, kiedy i w jakiej sprawie ostatnio kontaktowano się z daną osobą. Ta funkcjonalność programu mAsystent w wielu przedsiębiorstwach decydowała o tym, że po okresie testów firma decydowała się korzystać z oprogramowania na stałe nie tylko na jednym komputerze, ale także na pozostałych komputerach w firmie lub określonym dziale

Następny artykuł: Darmowy program do zarządzania kontaktami w firmie

Platforma szkoleniowa

Ważny komunikat

W chwili obecnej program mAsystent nie jest już rozwijany i nie jest świadczona do niego pomoc techniczna. Z programu można nadal korzystać ale nie udzielamy pomocy w jego obsłudze oraz nie oferujemy modyfikacji programu do potrzeb firmy. Jeżeli potrzebujecie Państwo typowego systemu CRM do obsługi swoich klientów to polecamy oprogramowanie SuiteCRM na licencji open source. Natomiast do obsługi zgłoszeń telefonicznych lub e-mail możemy polecić darmowy system OTRS.