Warunki licencji na program

mAsystent Freeware

Warunki licencji na oprogramowanie masystent PIM 2007

Program udostępniany jest każdemu podmiotowi za darmo pod warunkiem, że użytkownik zaakceptuje poniższe warunki. W przypadku odrzucenia jakiegokolwiek warunku licencjobiorca nie powinien instalować oprogramowania mAsystent w swoim komputerze.

1. OPŁATY LICENCYJNE

Aplikacja mAsystent 2007 udostępniana jest użytkownikowi (prywatnemu, firmie, organizacji itp.) za darmo pod warunkiem, że licencjobiorca aktywuje swoją kopię programu. Użytkownik może zainstalować niniejszy program na dowolnej liczbie komputerów oraz wykorzystywać go bez jakichkolwiek opłat zarówno w celach prywatnych jak i biznesowych.

2. AKTYWACJA PROGRAMU

Aby móc korzystać z wybranych funkcji programu wymagana jest aktywacja. Aktywacja jest darmowa i polega na wypełnieniu elektronicznej ankiety dołączonej do programu. Anonimowa ankieta dotyczy zarządzania informacją osobistą i będzie wykorzystana na potrzeby realizacji pracy doktorskiej autora programu. Po aktywacji można bez żadnych ograniczeń korzystać z programu na stanowisku na którym został aktywowany.

3. AUTENTYCZNOŚĆ KODU I GWARANCJA POUFNOŚCI DANYCH

Program został podpisany cyfrowo przez producenta dzięki czemu otrzymujecie Państwo gwarancję, że kod programu mAsystent nie został zmieniony przez osoby trzecie i nie zawiera żadnych funkcji destrukcyjnych, szpiegujących lub reklamowych. Ponadto autor gwarantuje, że dane wprowadzane do programu mAsystent są szyfrowane i przechowywane tylko i wyłącznie na dysku komputera użytkownika, który korzysta z programu.

4. OGRANICZENIA WERSJI POKAZOWEJ

Obecna wersja programu mAsystent jest wersją pokazową (tzw. BetaPreview) przygotowaną specjalnie na potrzeby realizacji pracy doktorskiej autora programu. W związku z tym nie wszystkie funkcje mogą być dostępne. Niemniej jednak osoby, które aktywują program otrzymają darmową aktualizację, która uaktywni funkcje niedostępne w bieżącej wersji programu. Aktualizacja pojawi się zaraz po obronie pracy doktorskiej autora programu.

5. WŁASNOŚĆ

Wszelkie prawa związane z niniejszą aplikacją, należą do autora programu. Producent nie zezwala na dekompilację, debugowanie programu oraz wprowadzanie do oprogramowania żadnych zmian oraz wykorzystywanie modułów programu (w tym także dokumentacji) oddzielnie, bez pisemnej zgody autora.

6. DYSTRYBUCJA

Aplikacja wraz z materiałami szkoleniowymi rozpowszechniana jest na licencji freeware i nie wolno pobierać za nią żadnych opłat. Autor udziela zgody na udostępnianie aplikacji zarówno w sieciach komputerowych, wydawnictwach CD-ROM jak i w Internecie bez uiszczania jakichkolwiek opłat.

7. OGRANICZENIE RĘKOJMI

Autor programu nie udziela żadnej rękojmi na oprogramowanie. Oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja są rozprowadzane bez udzielania rękojmi jakiegokolwiek rodzaju, w tym także bez ustawowej rękojmi za wady fizyczne i prawne. Całe ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania jego funkcjonowaniem spoczywa na licencjobiorcy (użytkowniku).

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY

W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo właściwe autor programu nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, przerw w prowadzeniu działalności, utraty informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne) wynikające z użytkowania lub niemożliwości użytkowania oprogramowania.

9. PRAWA AUTORSKIE DO ZEWNĘTRZNYCH TREŚCI ORAZ KOMPONENTÓW

Program mAsystent korzysta z internetowych serwisów informacyjnych, pogodowych, walutowych, giełdowych itp. oraz zewnętrznych komponentów np. do obsługi poczty elektronicznej. W związku z tym prawa do niniejszych składników należą bezpośrednio do ich producentów lub dystrybutorów treści informacyjnych.

Platforma szkoleniowa

Ważny komunikat

W chwili obecnej program mAsystent nie jest już rozwijany i nie jest świadczona do niego pomoc techniczna. Z programu można nadal korzystać ale nie udzielamy pomocy w jego obsłudze oraz nie oferujemy modyfikacji programu do potrzeb firmy. Jeżeli potrzebujecie Państwo typowego systemu CRM do obsługi swoich klientów to polecamy oprogramowanie SuiteCRM na licencji open source. Natomiast do obsługi zgłoszeń telefonicznych lub e-mail możemy polecić darmowy system OTRS.