Organizacja

Organizacja miejsca pracy

  • przez

Porządek na biurku to kolejny ważny, choć niedoceniany element wpływający na dobrą organizację pracy. Usprawnienie procesu zarządzania czasem pracownika jest związane z organizacją jego miejsca pracy, chociaż co trzeci badany (29%) uważa inaczej. W wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z wybranymi pracownikami, którzy w badaniu ankietowym zaznaczyli, że ich zdaniem zła organizacja miejsca pracy nie ma wpływu na marnowanie czasu okazało się, że oprócz bałaganu na biurku mają bałagan w komputerze.

Zarządzanie czasem pracy

  • przez

Należy uświadomić sobie, że brak czasu nie wynika wcale z nawału pracy, ale z nieumiejętności jej zaplanowania. Artykuł stanowi próbę streszczenia głównych zagadnień wchodzących w skład tematyki zarządzania czasem. Porusza podstawowe zagadnienia związane z planowaniem czasu pracy. Przybliża tematykę organizowania zajęć oraz przedstawia sposoby optymalnego wykorzystania czasu zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej.