Program do zarządzania czasem

organizacja i planowanie czasu w mAsystent

Program do zarządzania czasem mAsystent PIM

Zarządzanie czasem odnosi się do podnoszenia skuteczności działań mających na celu efektywne wykorzystanie czasu pracy przez pracownika. W związku z tym sprawne zarządzanie czasem to niezbędna cecha każdego efektywnego menedżera lub pracownika. W teorii każdy menedżer lub szeregowy pracownik powinien być zainteresowany wdrożeniem metod zarządzania czasem w swoim życiu zawodowym oraz prywatnym. Dzięki temu będzie mógł działać efektywniej co z kolei powinno przełożyć się na korzyści dla firmy zwłaszcza jeżeli w głównej grupie kosztów przedsiębiorstwa będą znajdowały się koszty pracy.

Planowanie zajęć można usprawnić korzystając z oprogramowania do zarządzania czasem takiego jak program mAsystent. Niestety z obserwacji wynika, że pracownicy oraz menedżerowie zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach rzadko stosują zasady efektywnego zarządzania czasem twierdząc, że nie mają na nie czasu i przez to nie wykorzystują potencjału jaki niesie dobrze zorganizowany pracownik. Mało który z menedżerów stosuje także oprogramowanie do zarządzania czasem takie jak np. mAsystent PIM. Wśród menedżerów popularne są kalendarze papierowe lub kalendarze dostępne w telefonie. Mało który z menadżerów posiłkuje się komputerowym terminarzem lub oprogramowaniem do sporządzania notatek, pamiętania terminów itp.

Organizacja czasu pracy w komputerowym terminarzu

Z własnych obserwacji wynika, że każda czynność zazwyczaj zabiera pracownikowi więcej czasu niż początkowo zakładał, dlatego nie trzeba być dyrektorem dużej firmy, aby zauważyć jak znaczącą rolę odgrywa dobra organizacja dnia pracy oraz szybki dostęp do potrzebnych informacji. W związku z powyższym oprogramowanie wspomagające organizację dnia pracy oraz zarządzanie informacją powinno być niezbędnym „wyposażeniem” każdej osoby na stanowisku kierowniczym.

W obecnych czasach informacja jest jednym z kluczowych aspektów konkurencyjności firmy, która w szybko zmieniających się warunkach gospodarczych ma dla przedsiębiorstwa istotne znaczenie. O ile zarządzający średnimi i dużymi przedsiębiorstwami zdają sobie sprawę jak ważna jest efektywna organizacja czasu pracy o tyle w mikroprzedsiębiorstwach tematyka zarządzania czasem nie jest doceniana lub w ogóle brana pod uwagę.

Dlatego interesującą kwestią było zbadanie dlaczego mikroprzedsiębiorcy nie stosują się do metod zarządzania czasem oraz dlaczego nie doceniają możliwości jakie daje sprawna organizacja czasu pracy. W polskiej gospodarce firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) mają największy udział w tworzeniu miejsc pracy (gros w sektorze handlu i usług) oraz w istotny sposób przyczyniają się do powstawania nowej wartości dodanej.

Komputerowy terminarz PIM
mAsystent - Program do zarządzania czasem

Zarządzanie czasem zdaniem Petera Druckera to zbiór metod, które powinny wspomagać osiąganie celów zawodowych i osobistych pracowników oraz menedżerów. Dlatego dobra organizacja dnia pracy pracowników stanowi podstawę egzystencji ich na rynku pracy oraz zapewnia sprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Zdecydowana większość pracodawców płaci za czas pracownika, ale nie ma kontroli ani narzędzi wspomagających aby wykorzystać ten czas w sposób optymalny. W związku z powyższym uwydatnia się potrzeba wsparcia menedżera w procesie organizacji czasu pracy zwłaszcza, gdy musi pogodzić obowiązki kierownicze z wykonywaniem innych zadań biurowych wspierających działalność operacyjną firmy.

Platforma szkoleniowa

Ważny komunikat

W chwili obecnej program mAsystent nie jest już rozwijany i nie jest świadczona do niego pomoc techniczna. Z programu można nadal korzystać ale nie udzielamy pomocy w jego obsłudze oraz nie oferujemy modyfikacji programu do potrzeb firmy. Jeżeli potrzebujecie Państwo typowego systemu CRM do obsługi swoich klientów to polecamy oprogramowanie SuiteCRM na licencji open source. Natomiast do obsługi zgłoszeń telefonicznych lub e-mail możemy polecić darmowy system OTRS.