Pytania i problemy (FAQ)

Frequently Asked Questions do programu mAsystent PIM

Poznaj listę problemów i pytań

Kliknij na pytaniu aby zobaczyć odpowiedź

Należy wypełnić ankietę badawczą dla osób prywatnych (korzystając z programu FireFox, Opera itp.) podając w niej numer kopii mAsystenta widoczny w kolorze czerwonym w Menu Pomoc -> O Programie. Producent na podany adres e-mail prześle Państwu kod aktywacyjny, który umożliwi aktywację programu bez dostępu do Internet Explorera.

Patrz także pytanie numer 50, 51 i 52.

Nie. mAsystent jest darmowym programem rozpowszechnianym na licencji freeware więc nie ma potrzeby za niego płacić. Co więcej nie wyświetla żadnych reklam ani nie zawiera żadnych innych funkcji określanych mianem adware lub spyware!

Nie trzeba podpisywać umowy dot. powierzenia danych gdyż wszystkie dane osobowe prowadzone do programu znajdują się tylko i wyłącznie w Państwa komputerze. Nic nie jest przekazywane na nasze serwery.

To jest plik planu dnia (vCalednar) dzięki, któremu odbiorca może dodać Twój plan dnia do swojego kalendarza w programie Outlook lub telefonie komórkowym!

Tak. Proszę przejść do Ustawień programu i wybrać kliknąć zakładkę Komunikacja głosowa a następnie odznaczyć pole „Informuj werbalnie, która jest godzina…”. W razie konieczności można zmienić głos programu na damski lub w ogóle zrezygnować z komunikacji głosowej. W tym celu odznacz pole „Korzystaj z technologii Interactive Voice Response…”

Tak. Cała baza danych, w której mAsystent przechowuje informacje jest szyfrowania i nie da się jej podejrzeć zewnętrznym programem. Ponadto dane zabezpieczone są na 4 poziomach. Pierwszy poziom to szyfrowanie treści wprowadzonej do Skarbca. Drugi dotyczy szyfrowania pliku na dysku. Trzeci to dostęp do programu na hasło. Ostatni poziom bezpieczeństwa gwarantuje, że do prywatnych danych (loginy, hasła, PINy itp.) nikt nie uzyska dostępu jeżeli nie poda hasła do Skarbca, które może być inne niż hasło dostępu do programu.

Tak. W komputerze firmowym proszę uruchomić program i przejść do Menu Plik a następnie wybrać Baza danych -> Zapisz wszystko do archiwum i wskazać lokalizację np. dysku przenośnego Pendrive. W domu należy czynność powtórzyć wybierając z Baza danych -> Odczytaj dane z archiwum. Proszę pamiętać, że jeżeli baza została zabezpieczona hasłem to bez jego znajomości nie będzie można skorzystać z pobranych w ten sposób danych.

Patrz także punkt 78

Tak ale podczas instalacji należy wybrać opcję instalacji przenośnej. Dzięki temu wszystkie niezbędne pliki do pracy programu zostaną skopiowane na Państwa dysk. W związku z tym będzie można używać programu mAsystent na dowolnym komputerze (z systemem Windows 9x/XP/Vista), do którego można podłączyć dysk USB. W niektórych przypadkach pierwsze uruchomienie programu z dysku przenośnego może wymagać praw administratora w systemie Windows (patrz plik !RegDll.bat). Pamiętaj także, aby uruchamiać program z pendrive’a korzystając z pliku !PenDrive.bat lub wpisując E:\masystent.exe /portable (gdzie E:\ to oznaczenie dysku USB).

Zobacz także jak włączyć lub wyłączyć ochronę konta użytkownika (UAC) w systemie Windows Vista?

Program prawdopodobnie uruchamia się w tzw. trybie ukrytym czyli proszę odszukać ikonę mAsystenta przy zegarze Windows. Następnie należy dwa razy kliknąć na ikonie asystenta lub nacisnąć prawy klawisz myszki. W razie konieczności w ustawieniach programu można wyłączyć uruchamianie programu w trybie ukrytym.

Uruchom program i przejdź do Menu Opcje i wybierz Autoryzacja użytkownika. Po włączeniu hasła należy zapisać je w bezpiecznym miejscu gdyż zgubienie go spowoduje, że nie będziecie Państwo mieli możliwości dostępu do swoich danych i będzie trzeba je ponownie wprowadzić.

Przejdź do Menu Plik i wybierz Baza danych -> Kompaktuj prywatą oraz Kompaktuj firmową bazę danych. Te czynności powinny zoptymalizować szybkość dostępu do bazy. Ponadto upewnij się czy dysk lub dyski na których znajdują się dane nie potrzebują defragmentacji!

Funkcja Utwórz kopię bezpieczeństwa (dostępna w Menu Plik -> Baza danych) tworzy domyślnie w folderze Moje dokumenty kopię wszystkich danych (zarówno prywatnych jak i firmowych) i stosuje się ją na wypadek awarii komputera. Najlepiej gdy folder Moje dokumenty znajduje się na innym dysku niż program mAsystent. Natomiast polecenie Zapisz wszystko do archiwum tworzy kopię tylko i wyłącznie prywatnych danych w lokalizacji podanej przez użytkownika. Dzięki tej funkcji można na przykład przenosić dane z komputera domowego do komputera firmowego lub na odwrót.

Jeżeli chodzi o dane prywatne to należy przejść do Menu Plik i wybrać Baza danych a następnie Odczytaj dane z archiwum! Odnośnie danych z bazy firmowej, trzeba przejść do Ustawień programu i wskazać gdzie na dysku sieciowym w firmie znajduje się plik mafirma.biz. Dodatkowo plik mafirma.biz powinien znajdować się w folderze Moje dokumenty w komputerze każdego pracownika, który wykonał kopię bezpieczeństwa samodzielnie lub automatycznie (funkcja włączona w Ustawieniach programu).

Po zastosowaniu tej funkcji plik jest bezpowrotnie niszczony. Producent mAsystenta testował funkcję niszczarki w połączeniu ze specjalistycznymi programami do odzyskiwania danych i żadnemu z nich nie udało się odzyskać zawartości pliku usuniętego przy pomocy funkcji Plik -> Niszczarka dokumentów.

Nie. Jest to fałszywy alarm, który należy zignorować. Problem został zgłoszony do firmy Check Point – producenta Zone Alarm. Zaktualizuj program ZoneAlarm, aby w przyszłości nie otrzymywać takiego komunikatu. Plik maMAIL.dll zawiera moduł obsługi wysyłania/odbierania wiadomości e-mail z programu mAsystent. Jeżeli nadal nie wierzysz, że moduł nie zawiera żadnego szkodliwego oprogramowania to możesz go usunąć, ale tym samym wyłączysz obsługę wysyłki/odbioru wiadomości e-mail z programu mAsystent.

Patrz także pytanie 81.

Bo tak szanowny użytkowniku wybrałeś sobie w Ustawieniach programu (patrz zakładka Przypomnienia). Aby komputer pokazywał wydarzenie tylko z danego dnia należy w Ustawienia -> Przypominanie -> wybrać Dni przed terminem -> W danym dniu oraz Dni po terminie -> Do dnia wydarzenia!

Tak jest taka możliwość. W module Kontaktów biznesowych należy dodać nowy kontakt i nazwać go np. REJESTRACJA PYTAŃ KLIENTÓW, a następnie jak zadzwoni klient lub napisze maila to należy ustawić się na REJESTRACJA PYTAŃ KLIENTÓW i po naciśnięciu prawego klawisza myszki wybrać Nowa sprawa. W oknie, które wyświetli się należy opisać pytanie i przyporządkować do określonej kategorii np. pytanie o ofertę! Dostęp do wszystkich pytań uzyskacie Państwo np. przechodząc do Historia kontaktów i wybierając kontakt REJESTRACJA ZAPYTAŃ KLIENTÓW.

Tak. Proszę zainteresować się modułem CRM (Historia kontaktów). Do bazy biznesowych kontaktów należy dodać pacjenta. W karcie „Przypomnienie” można wpisać datę następnej wizyty. W danym dniu komputer przypomni Państwu o wizycie danego pacjenta. Co więcej każda wizyta to nowa sprawa, którą dodaje się dla danego kontaktu. Dzięki temu mAsystent będzie pamiętał wszystkie wizyty danej osoby. Dostęp do historii wizyt uzyskacie Państwo wybierając m.in. sekcję „Historia kontaktów”.

Oczywiście. Program do tego właśnie służy. Po pierwsze należy zainstalować program na każdym komputerze z osobna. Następnie z jednego komputera trzeba skopiować plik mafirma.biz (który znajduje się domyślnie w C:\Program Files\mAsystent) i umieścić go na dysku (w sieci LAN), do którego mają dostęp wszyscy pracownicy. W tym pliku będzie przechowywana między innymi baza klientów. W dalszej kolejności na każdym z komputerów w ustawieniach programu mAsystent należy wskazać lokalizację pliku mafirma.biz. Od tej pory wszyscy będą mogli pracować na wspólnych danych, co oznacza, że jeżeli jeden pracownik wprowadzi klienta do bazy to wszyscy inni też będą go widzieli u siebie w komputerze!

Po pierwsze trzeba sprawdzić czy ma Pan/Pani dostęp do dysku sieciowego, na którym jest baza firmowa. Proszę przejść do Mój Komputer i zobaczyć czy dysk sieciowy jest widoczny na liście. W dalszej kolejności należy kliknąć ikonę Ustawienia na pasku narzędzi programu mAsystent i sprawdzić czy Lokalizacja wspólnej bazy danych jest prawidłowa. Jeżeli nadal nie ma dostępu do bazy to oznacza, że plik został uszkodzony i mAsystent nie może go otworzyć. Jeżeli włączyli Państwo tworzenie kopii bezpieczeństwa to w Moje Dokumenty jest kopia bazy, która należy umieścić w miejscu uszkodzonego pliku.

Tak. Wprowadzając dane klienta do bazy firmowej zaznacz, aby komputer przypominał o imieninach i/lub urodzinach klienta. Ewentualnie możesz dodać wybranego klienta do terminów rocznicowych. Aczkolwiek rocznice dot. wydarzeń (np. ślub, data pierwszej randki itp.) a nie osób.

Wszystko jest w najlepszym porządku. Prawdopodobnie Pana kolega wprowadził jakieś zmiany do danych klienta i program mAsystent uznał, że ta osoba przejęła obsługę Państwa klienta. Teraz wystarczy, aby na wybranym kliencie nacisnął Pan prawy klawisz myszki i wybrał Edytuj kontakt a następnie nacisnął przycisk Zmień. Od tej pory wszystko będzie tak jak poprzednio.

Tak. Można to wykonać na kilka sposobów. Najprostszy jest taki, że ustawiamy się w sekcji Konta pocztowe i wybieramy, z którego konta należy pobrać pocztę. W dalszej kolejności ustawiamy się myszką na e-mailu od osoby, którą chcemy dodać do bazy danych i wybieramy Wykonaj działanie -> Dodaj nadawcę….

Oczywiście. Na każdym z komputerów w programie mAsystent należy przejść do sekcji Kontakty biznesowe. Następnie nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać Import kontaktów z Książki adresowa (WAB). Na koniec zaznaczacie kontakty do importu i naciskacie przycisk Importuj.

Tak. Proszę zainteresować się funkcją eksportu danych (Menu Plik -> Praca grupowa -> Udostępnij – Kontakty). Kontakty można wyeksportować także do powszechnie akceptowalnego standardu CSV (ang. Comma Separated Values – wartości rozdzielone przecinkiem) dzięki czemu nie powinno być żadnych problemów z ich pobraniem do innego programu. W razie konieczności mAsystent potrafi zapisywać dane w formacie formacie XML (ang. Extensible Markup Language).

Tak. Należy przejść do Planu dnia i wybrać odpowiedni dzień. Następnie wystarczy z menu Plik wybrać Wyślij Plan dnia… i wskazać do kogo ma być wysłany.

Na planie dnia pojawiają się terminy spotkań zajęć itp., które można wysłać. Widoczne są także przypomnienia o imieninach, urodzinach osób z bazy danych. Tych informacji nie można przesłać poprzez menu Plik -> Wyślij plan zajęć.

Niestety w systemach Windows 95/98/Me/NT nie ma dostępu do tej funkcji. Jedynie użytkownicy nowszych systemów mogą z niej skorzystać.

Tak. Ilość wolnej pamięci RAM oraz wolne miejsce na dysku systemowym pokazywane są w ukrytym trybie pracy po najechaniu myszką na ikonę mAsystenta widoczna przy zegarze Windows. Aby włączyć tryb ukryty w głównym oknie programu przejdź do Menu Widok i wybierz Ukryty.

Tak. W systemie Windows XP należy włączyć wygładzanie czcionek ekranowych czyli przejść do Panelu Sterowania -> Ekran ->Karta Wygląd ->Efekty i wybrać ClearType jako metodę wygładzania czcionek.

Ten błąd występuje najczęściej w przypadku gdy użytkownik nie ma prawa zapisu do katalogu, w którym znajduje się program. Aby rozwiązać problem należy nadać użytkownikowi pełne prawa do katalogu z programem czyli do C:\Program Files\mAsystent (czytaj: Jak to zrobić) lub odinstalować program i zainstalować go ponownie ale w profilu użytkownika czyli w C:\Documents and Settings\Uzytkownik.

Identyczny komunikat błędu występuje w systemach Windows 2000/XP/Vista w przypadku gdy jeden użytkownik ma uruchomiony program a drugi na tym samym komputerze próbuje ze swojego konta uruchomić mAsystenta, który już działa na koncie innego użytkownika. rozwiązaniem problemu jest instalacja programu dla każdego z użytkowników osobno czyli program trzeba zainstalować w profilach użytkowników tzn. C:\Documents and Settings\Uzytkownik1, potem C:\Documents and Settings\Uzytkownik2 itd.

Ten problem dotyczy systemów Windows 95/98/NT. Zainstaluj najnowsze aktualizacje do systemu lub przynajmniej zaktualizuj program Internet Explorer do wersji 6!

Natomiast w przypadku braku polskich znaków w systemie Windows XP przejdź do Panel Sterowania -> Opcje regionalne i językowe i w zakładce Zaawansowane wybierz Obsługa Unicode dla programów: Polski.

Wygląda na to, że jest jakiś problem (konflikt) z systemem głosowym w Pana/Pani komputerze. Proszę przejść do Ustawień programu i wyłączyć komunikację głosową a następnie zobaczyć czy problem będzie nadal występował.

Ten problem występuje zazwyczaj wtedy gdy użytkownik np. zainstalował program na Pendrive’ie z opcją instalacji na dysku przenośnym. Należy zalogować się jako administrator i uruchomić plik !RegDLL.bat, który powinien znajdować się na dysku USB w tym samym katalogu co program. Problem może wystąpić także po odinstalowaniu programu oKalendarz. W takim przypadku można przeszukać dysk lokalny Państwa komputera i przenieść plik „RICHTX32.OCX” do tego samego katalogu, w którym zainstalowany jest asystent czyli domyślnie C:\Program Files\mAsystent\. Jeżeli to nie pomoże to zaleca się ponowną instalację programu mAsystent w tym samym miejscu bez wcześniejszego deinstalowania mAsystenta 2007.

Proszę pamiętać, że instalację programu należy wykonywać na koncie z prawami administratora (dot. użytkowników Windows 2000/XP) lub włączając uprawnienia administratora (dot. użytkowników Windows Vista).

Patrz także pytanie 79.

Proszę przejść do Ustawień programu i wyłączyć automatyczną synchronizację zegara z serwerem czasu atomowego. Zegar będzie można ręcznie ustawić przechodząc do Menu Plik -> Synchronizacja zegara.

Program czeka na połączenie z Internetem w trakcie uruchamiania systemu Windows ponieważ użytkownik zaznaczył w Ustawieniach mAsystenta pobieranie informacji z serwisów informacyjnych i/lub włączył synchronizację zegara z serwerem atomowym. Proszę wyłączyć obie funkcje wtedy program mAsystent nie będzie czekał aż system Windows będzie gotowy do nawiązania połączenia tylko od razu uruchomi się bez żadnych opóźnień.

Wygląda na to, że przed zamknięciem systemu korzystali Państwo z jakiegoś programu do usuwania zbędnych plików np. Ashampoo WinOptimizer. Po zastosowaniu wspomnianego programu mogło dojść do skasowania pliku masystent.prv zawierającego prywatne dane użytkownika (takie jak terminy, kontakty, zadania itp.). Jeżeli nie zrobili Państwo kopii danych (Menu Plik -> Baza danych -> Zapisz wszystko do archiwum) to będzie trzeba zainstalować program mAsystent w tej samej lokalizacji, w której znajduje się obecna wersja programu bez uprzedniej deinstalacji mAsystenta. Następnym razem proszę zwrócić uwagę aby Ashampoo WinOptimizer (AWO) nie kasował pliku masystent.prv z katalogu C:\Program Files\mAsystent. O ile macie Państwo włączoną obsługą Kosza Windows to w nim powinien znajdować się plik masystent.prv, który można odzyskać naciskając na nim prawy klawisz myszki i wybierając Przywróć. Jeżeli AWO nie miał włączonej funkcji robienia kopii usuwanych plików to niestety nie da się odzyskać danych prywatnych wprowadzonych do mAsystenta bez korzystania ze specjalistycznych narzędzi do odzyskiwania danych.

Patrz także pytanie: 55 oraz 77 i 78.

Tak. Proszę wyłączyć pasek wiadomości ustawiając się na nim prawym klawiszem myszki lub przechodząc do Menu Widok -> Paski narzędzi.

Prawdopodobnie dysk na który przechowywane są wspólne dane (patrz w Ustawieniach programu -> lokalizacja wspólnej bazy) nie jest w danym momencie dostępny i mAsystent czeka ok. 10 sekund zanim zrezygnuje z odczytywania wspólnych danych. Proszę sprawdzić czemu nie ma dostępu do pliku mafirma.biz (np. wyłączony komputer, który udostępniał katalog ze wspomnianym plikiem). Ewentualnie w ustawieniach programu -> karta Przypominania należy wyłączyć wszystkie przypomnienia dot. wspólnej bazy.

Oczywiście, że może. Standardowo program powinien wyłączać każdy komputer. Proszę zapoznać się z tematami omawianymi na poniższych stronach. Opisano tam co jest przyczyną problemu oraz pokazano jak go rozwiązać.

Szukaj rozwiązania w serwisie Google

Program jest niedostępny z racji tego, że Szanowny Użytkownik nie zainstalował AnoMaila w swoim komputerze. Proszę przejść na stronę www.ANOMAIL.pl a następnie pobrać i zainstalować program. Standardowo w Menu Dodatki jest lista dodatkowych programów, które Użytkownik w razie potrzeby może sobie sam doinstalować.

W niektórych systemach z Windows Vista zanotowano nieprawidłową pracę mAsystenta. Proszę przejść do Ustawień programu i wyłączyć system komunikacji głosowej. Od tej pory wszytko powinno działać tak jak powinno.

Można np. w oknie przypomnienia wybrać aby dzisiaj nie przypominał więcej o tym terminie lub zaznaczyć aby przypominał tylko o zaplanowanej godzinie. W tym celu trzeba nacisnąć przycisk Na dziś (widoczny na górze ekranu) a potem wybrać Przypomnij o zaplanowanej godzinie. Od tej pory przypomnienie pojawi się o zaplanowanej godzinie czyli w Pana przypadku nie będzie się więcej pojawiało.

Tak można coś takiego zrobić. W tym celu proszę przejść do edycji dowolnego kontaktu biznesowego i w Karcie Inne kliknąć na etykiecie Pole użytkownika #1. To samo można zrobić z Pole użytkownika #2 itd. Dzięki temu macie Państwo 5 pól przeznaczonych na dowolne dane oraz opis użytkownika. Nazwa którą wpiszecie Państwo w pierwszym polu będzie widoczna w tabelce z kontaktami, dzięki czamu będzie można np. szybko posortować listę kontaktów wg tego pola. Ewentualnie status klienta można zapisać w polu Przynależność do grupy (patrz karta Ogólne) np. wpisując Nowy klient.

Można włączyć taką funkcję w Ustawieniach programu. W Ustawieniach programu w Karcie Ogólne proszę zaznaczyć aby program pracował w trybie ukrytym. Od tej pory po naciśnięciu [x] w dowolnym oknie programu mAsystent zostanie ukryty i będzie go można ponownie wyświetlić klikając dwa razy na ikonie programu widocznej przy zegarze Windows. Do trybu ukrytego można przejść także przez Menu Widok -> Ukryty tryb pracy.

Należy przejść do ustawień programu (np. Menu Opcje -> Ustawienia programu) i w karcie Ogólne zaznaczyć „Przy starcie nie pokazuj biorytmu oraz okna powitalnego”.

Ta sytuacja ma miejsce gdy użytkownik nie korzysta na co dzień z programu Internet Explorer tylko z innego. Proszę zamknąć program mAsystent. Uruchomić program Internet Explorer i przejść na stronę np. www.google.pl. Następnie wpisać słowo test i nacisnąć przycisk Szukaj. Internet Explorer powinien wyświetlić jakiś komunikat ostrzegawczy (mogą być różne). Należy go potwierdzić. Następnie zamykamy przeglądarkę internetową i uruchamiamy program mAsystent. Od tej pory już będzie można wpisać kod uniwersalny i po naciśnięciu Aktywacja program zostanie aktywowany.

W razie dalszych problemów proszę o kontakt z producentem.

Sytuacja dotyczy użytkowników korzystających z systemów Windows 95/NT/98. Proszę zaktualizować program Internet Explorer do wersji 6.0 (nawet jeżeli z niego nie będziecie korzystać). Internet Explorer 6 zawiera poprawki do Windows oraz komponenty niezbędne do pracy mAsystenta.

Sytuacja dotyczy użytkowników, którzy w swoim systemie korzystają z przeglądarki internetowej innej niż Internet Explorer. Proszę zamknąć mAsystenta. Uruchomić przeglądarkę Internet Explorer i przejść na stronię www.msn.com. Następnie wpisać dowolne słowo do wyszukania i nacisnąć Search. Następnie proszę zamknąć przeglądarkę i uruchomić ją ponownie przechodząc pod adres www.google.pl i wpisać dowolne słowo do szukania. Po naciśnięciu Szukaj powinien pojawić się jakiś komunikat typu „Czy korzystać z autouzupełniania”. Należy wybrać Tak lub Nie w zależności od potrzeb. Zamknąć Internet Explorera i uruchomić mAsystenta. Od tego momentu już wszystko będzie ok.

Tak. Żaden problem. Zaloguj się jako administrator w Windows Vista i zainstaluj program mAsystent w profilu użytkownika czyli C:\Document And Settings\Uzytkownik\mAsystent. Następnie uruchom program i z Menu Plik wybierz Baza danych -> Odczytaj wszystko z archiwum. Oczywiście wcześniej w starym komputerze musisz wykonać operację odwrotną czyli Menu Plik -> Baza danych -> Zapisz wszystko do archiwum.

Uwaga. Ewentualnie w systemie Windows Vista można zainstalować program w Dokumentach użytkownika ale wcześniej proszę zalogować się jako administrator.

Wygląda na to, że w komputerze w firmie brakuje Panu kodeka do odtwarzania strumieni MP3. W związku z powyższym należy doinstalować Fraunhofer MP3 Codec do odtwarzacza Windows Media Player ale najprościej można zalogować się w pracy jako administrator i kliknąć na stacji, która „milczy”. Powinien pojawić się monit czy zainstalować brakujący komponent. Po jego instalacji wszystko powinno być ok.

mAsystent nie wprowadza żadnych ograniczeń co do ilości obsługiwanych skrzynek e-mail. Jakieś zewnętrzne oprogramowanie typu System Security blokuje możliwość dodawania nowych kont e-mail. Proszę tymczasowo zablokować oprogramowanie do monitorowania systemu lub program antywirusowy z którego aktualnie Pan korzysta. Następnie zamknąć i uruchomić ponownie mAsystenta i spróbować wprowadzić kolejne konta. Potem należy włączać kolejno systemy antywirusowe itp. aby zobaczyć który z nich blokuje funkcje poczty mAsystenta. Po ustaleniu sprawcy problemu należy w nim ustawić regułę wykluczeń tzn. ustawić aby nie kontrolował programu mAsystent. Od tej pory powinno wszystko być ok.

Patrz także pytanie 40.

Tak. Proszę przejść do Menu Plik -> Baza danych -> Utwórz kopię bezpieczeństwa lub w Ustawieniach programu -> Karta Bezpieczeństwo zaznaczyć aby mAsystent sam wykonywał okresowo kopię bazy z danymi prywatnymi i/lub danymi wspólnymi.

Uszkodziła się baza danych zawierająca wspólne kontakty i trzeba ją naprawić. Dlatego Proszę zakończyć pracę z mAsystentem na wszystkich stanowiskach oprócz jednego. Na tym jednym należy przejść do Menu Plik -> Baza danych i wybrać Kompaktuj bazę danych. Od tej pory znowu wszystko wróci do normy. W razie dalszych problemów można odzyskać kopię bazy przechodząc do Moje Dokumenty o ile oczywiście w ustawieniach programu (Karta Bezpieczeństwo) włączyli Państwo automatyczne przygotowywanie kopii bezpieczeństwa.

Jeżeli w mAsystencie włączono robienie kopii bezpieczeństwa bazy biznesowej to w folderze Moje Dokumenty każdego pracownika powinien być plik z kopią bazy firmowej. Można go wrzucić na serwer zastępując stary plik i po kłopocie. Jeżeli kopia nie była przygotowywana to jest duży problem. Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości to zawsze po wprowadzeniu ważnych zmian do bazy należy przejść do Menu Plik -> Baza danych i wybrać Utwórz kopię bezpieczeństwa.

Po pierwsze należy sprawdzić czy wszyscy użytkownicy mają prawo (takie samo) odczytu/zapisu/modyfikacji do katalogu/pliku (w sieci LAN), w którym to przechowywany jest plik ze wspólną bazą. Prawdopodobnie użytkownik z komp. 5 ma inne prawa niż pozostali i w przypadku gdy np. dokonał modyfikacji pliku z wspólną bazą danych to nadał jej swoje uprawnienia, których nie maja inni.

Podsumowując. Należy sprawdzić uprawnienia wszystkich do pliku, w którym jest wspólna baza na dysku sieciowym. Następnie na jednym komputerze wybrać Menu Plik -> Baza danych -> Kompaktuj bazę biznesową. Plik zostanie naprawiony (utworzony na nowo) i znowu będzie można korzystać z danych.

Patrz także pytanie 76 (bardzo ważne).

Oczywiście. Proszę uruchomić program Winamp i włączyć ulubione radio. Następnie przejść do Menu File -> View file info. W dalszej kolejności skopiować adres widoczny w oknie Stream Info Box. Potem uruchamiamy mAsystent Radio i z Menu Rozgłośnie wybieramy Dodaj nową.

Przejdź do Menu Narzędzia i wybierz Radia internetowe. Jeżeli nie masz tego elementu w Menu to pobierz aktualizację do mAsystenta. Jeżeli pracujesz z mAsystentem w trybie ukrytym to dostęp do radia masz po kliknięciu prawym klawiszem myszki na ikonie mAsystenta (przy zegarze Windows) i wybraniu Serwisy internetowe -> Radio internetowe.

W 99% jest on spowodowany tym, że w komputerze do którego chcesz zaimportować dane nie masz prawa do tworzenia nowych plików w folderze C:\Program Files\mAsystent\. Zaleca się instalację mAsystenta w systemie Windos Vista w katalogu C:\Użytkownicy\TwójLogin\mAsystent. Od tego mementu nie będzie żadnych problemów z importem, kompaktowaniem baz itp.

Utwórz na Pulpicie Windows plik test.eml a następnie ustaw się na nim prawym klawiszem myszki i wybierz Właściwości. Następnie zaznacz, aby ten plik był otwierany w programie Outlook 2000 i po kłopocie!

W wersji mAsystent 2007.170 jest taka możliwość. W tym celu należy skorzystać z funkcji Synchronizacja bazy przez e-mail. Funkcja ta jest dostępna m.in. w Sekcji Poczta -> Wymiana bazy firmowej. Ewentualnie można nacisnąć prawy klawisz myszki na kontakcie służbowym i wybrać Wymiana danych przez serwer.

Obecnie funkcja nie jest dostępna gdyż dostawca darmowej bramki SMS zawiesił jej działanie.

Może być kilka przyczyn. Na przykład podczas instalacji oprogramowanie antywirusowe/antyspamowe itp. mogło zablokować (usunąć) plik maMAIL.dll, który odpowiedzialny jest za wysyłkę poczty z mAsystenta. Proszę spróbować zainstalować mAsystenta ponownie bez odinstalowywania obecnej wersji. Dane, które Państwo wprowadziliście do programu będą nienaruszone! W trakcie ponownej instalacji proszę sprawdzić czy antywirus nie zablokował pliku maMAIL.dll.

Proszę odczekać 5 sek. aż pasek pojawi się ponownie na górze ekranu. Następnie DOKŁADNIE najechać myszką (lewy górny róg) na ikonę czerwoną [x] Zamknij i po kłopocie.

Tak. Do tego służy między innymi funkcja o nazwie Wymiana danych przez e-mail, która umożliwia wysłanie bazy danych na dowolne konto pocztowe a potem zaimportowanie jej do programu mAsystent. Jedyne wymaganie to założenie konta pocztowego przez które realizowane będzie synchronizacja danych.

Państwa dane w żadnym razie nie trafiają do mnie! Jeżeli założycie Państwo konto pocztowe do wymiany danych na swoim serwerze pocztowym to zaszyfrowane dane w postaci specjalnego listu będą przechowywane na koncie e-mail i będą tak bezpieczne jak Państwa korespondencja przychodząca na skrzynkę e-mail.

To nie wina programu mAsystent tylko opóźnień z dostarczeniem poczty na Państwa konto pocztowe. Proszę skontaktować się z Państwa administratorem w celu ustalenia przyczyny opóźnień.

Tak można to wykonać ustawiając się na danej grupie i naciskając prawy klawisz myszki. Następnie wybieramy Eksportuj grupę do pliku CSV… a potem otwieramy utworzony plik w programie Excel.

Zobacz także pytanie 82.

Program mAsystent 2007 jest bezpłatny. Nie ma i nie będzie miał żadnych ograniczeń zwłaszcza takich, które będą powodowały utratę danych użytkownika lub niemożność korzystania z nich!

Oczywiście że NIE! Proszę upewnić się czy oprogramowanie antywirusowe lub firewall nie blokuje normalnej pracy plikowi masystent.exe. Należy zezwolić programowi mAsystent na normalną pracę np. dodając regułę (wyjątek) do swojego programu antywirusowego lub innego oprogramowania kontrolującego system.

Po pierwsze nie należy wpadać w panikę gdyż dane same nie znikają. Po drugie najczęstszą przyczyną rzekomego znikania danych w systemach Windows XP/Vista jest to, że uruchamiacie Państwo program mAsystent np. na koncie użytkownika innego niż ten, który instalował lub ostatnio pracował z programem. Proszę upewnić się czy zalogowany użytkownik ma pełny dostęp (odczyt/zapis/modyfikacja) do plików i katalogu, w którym zainstalowano mAsystenta zwłaszcza do plików mAsystent.dat i mafirma.biz.

Patrz także pytanie 60. Ponadto w systemach Windows XP/Vista zaleca się instalację programu w lokalizacji, którą przedstawiono w sekcji DOWNLOAD.

Ponadto przejdź do Menu Pomoc -> Tematy pomocy i zainteresuj się tematem: Instalacja na wielu stanowiskach.

Tak oczywiście. Proszę zainteresować się funkcją filtrowania kontaktów wg pola użytkownika czyli REGON. Ewentualnie można sortować rekordy w tabeli naciskając myszką na nagłówku tabeli z polem użytkownika.

Po pierwsze w Windows Vista/10 zaleca się instalację programu w C:\Użytkownicy\TwojeImię\mAsystent. Natomiast jeżeli jakiś użytkownik chce nadal korzystać z programu zainstalowanego w C:\Program Files\mAsystent to musi liczyć się z tym, że jeżeli w systemie Windows Vista włączona jest Kontrola Uprawnień Użytkownika (UAC) to Windows nie pozwoli na zapis danych w tym katalogu (zapisze wszystko w c:\users\username\appdata\local\virtualstore). W gruncie rzeczy chodzi o to, że jeżeli włączy się Kontrolę Uprawnień Użytkownika to Windows Vista tworzy tzw. wirtualny dostęp do katalogu Program Files… i wszystko działa poprawnie w mAsystencie dopóki nie wyłączy się Kontroli Uprawnień Użytkownika, bo wtedy Windows Vista przywraca prawdziwą zawartość katalogu mAsystent i to co zostało wprowadzone do mAsystenta poprzednio nie jest widoczne. Co można zrobić aby znowu mieć dostęp do danych z Asystenta? Włączyć funkcję UAC (Jak włączyć/wyłączyć UAC?).

Podsumowując. W zależności od włączonej (lub wyłączonej) Kontroli Uprawnień Użytkownika system Windows Vista daje dostęp do różnej zawartości katalogu C:\Program Files\mAsystent i stąd problemy. Dlatego należy zdecydować się czy korzystacie Państwo z UAC czy też nie. Korzystając naprzemiennie z UAC pracujecie tak jakby na dwóch kopiach programu mAsystent bez znaczenia czy macie uprawnienia administratora czy też nie. Taka jest specyfika Windows Vista.

Przede wszystkim należy przejść do Menu Plik -> Baza danych -> Zapisz wszystko do archiwum. Następnie wskazać np. dysk Pendrive aby zapisać wszystkie prywatne dane wprowadzone do mAsystenta. Ponadto jeżeli korzystacie Państwo z danych biznesowych typu Kontakty biznesowe, Zadania służbowe itp. to są one przechowywane w pliku mafirma.biz, który domyślnie znajduje się w C:\Program Files\mAsystent\. Ten plik także należy skopiować na dysk np. Pendrive ale jeżeli używacie Państwo Kontroli Uprawnień Użytkownika (UAC) w systemie Windows Vista (domyślnie włączona funkcja) to pliku masystent.biz NIE NALEŻY KOPIOWAĆ Z C:\Program Files\mAsystent\ tylko z c:\users\PanstwaLogin\appdata\local\virtualstore gdyż tam właśnie Windows Vista przechowuje pliki, które zapisywane są przez programy. Zobacz Jak włączyć/wyłączyć UAC?

Na przyszłość należy instalować mAsystenta w c:\users\TwojLogin\mAsystent lub umieszczać bazę mafirma.biz w innej lokalizacji niż C:\Program Files\mAsystent.

Patrz także pytanie 84

Tak jest taka możliwość. Proszę przejść do Menu Plik -> Baza danych -> Archiwizuj wszystko. mAsystent utworzy zaszyfrowaną kopię wszystkich danych w katalogu Moje Dokumenty.

Ponadto zaleca się włączenie w ustawieniach mAsystenta (Zakładka Bezpieczeństwo) aby program automatycznie wykonywał kopię danych i w razie jakichkolwiek problemów będzie można odzyskać wszystkie informacje wprowadzone do programu gdyż znajdą się w katalogu Moje dokumenty (lub Dokumenty w Windows Vista).

Patrz także jak włączyć lub wyłączyć ochronę konta użytkownika (UAC) w systemie Windows Vista/7/8/10)?

Oczywiście zgadzam się z tym ale powodzenie instalacji zależy od wielu czynników. Najczęstszą przyczyną problemu w Pana przypadku jest korzystanie z programów, które blokują możliwość prawidłowej instalacji mAsystenta np. Spyware Terminator lub Windows Defender. Aby rozwiązać problem na czas instalacji proszę zablokować powyższe programy lub zezwolić instalatorowi mAsystenta aby umieścił niezbędne komponenty w Pana systemie!

Zobacz także jak włączyć lub wyłączyć ochronę konta użytkownika (UAC) w systemie Windows?

Proszę umieścić plik mafirma.kopia.biz na pendrive’ie. Można nadać mu dowolną nazwę kontakty.biz (lub zostawić taka jaka jest) i w Ustawieniach mAsystenta wskazać gdzie jest baza biznesowa np. F:\kontakty.biz (gdzie F:\ oznacza pendrive’a)

Proszę zablokować lub wyłączyć tymczasowo ochronę konta użytkownika (UAC) w systemie Windows Vista (patrz Panel sterowania -> Konta użytkowników). Następnie uruchomić plik !RegDll.bat, który powinien znajdować się na pendrive’ie. Po tej czynności można włączyć ponownie ochronę i wszystko będzie działało jak powinno!

Tak oczywiście. Proszę arkusz z kontaktami w programie Excel zapisac w formacie CSV a następinie przejść do mAsystenta i wybrać sekcję Kontakty służbowe (biznesowe). W dalszej kolejności należy nacisnąć prawy klawisz myszki i wybrać Import kontaktów -> Książka w formacie CSV. Następnie należy postępować zgodnie z tym co wyświetli kreator importu.

Zobacz także pytanie 71.

W systemach Windows 9x/XP wystarczy skopiować plik mafirma.biz na inny komputer i w ustawieniach mAsystenta wskazać gdzie ten plik został skopiowany. Natomiast w przypadku Windows Vista gdy użytkownik ma włączoną funkcję Ochrony Konta Użytkownika (UAC) aktualny plik z danymi nie jest przechowywany w katalogu C:\Program Files\mAsystent tylko znajduje się w C:\Users\TwojLogin\AppData\Local|VirtualStore\Program Files\mAsystent i z tej lokalizacji należy go skopiować na inny komputer.

Proszę pamiętać, że ilość osób słuchających określone radio w danym czasie jest ograniczona np. tylko 500 osób może słuchać daną rozgłośnie równocześnie. W związku z tym proszę spróbować wybrać to radio ponownie o innej potrze.

Tak. Służy do tego funkcja Menu Plik -> Udostępnianie -> Eksport stacji. Na drugim komp. należy wybrać analogicznie Import stacji.

Jeżeli inne rozgłośnie są odtwarzane bez problemu to prawdopodobnie Państwa stacja przestała nadawać lub zmieniła adres. Proszę z Menu Rozgłośnie wybrać Pokaż katalog stacji i odszukać nowy adres ulubionego radia, z którym są obecnie problemy.

Oczywiście, że NIE! Żaden z moich programów nie zawiera wirusów! Jest to fałszywy alarm związany z tym, że Radio internetowe łączy się z Internetem i pobiera dane o rozgłośniach radiowych. Dlatego niektóre programy antywirusowe mogą sygnalizować „Podejrzany plik”. Spokojnie można zignorować ten komunikat. Raz jeszcze podkreślam, że mój program nie zawiera żadnego szkodliwego oprogramowania. Ponadto został podpisany cyfrowo aby móc zweryfikować czy ktoś nie wprowadził do niego jakiś modyfikacji. Zalecam sprawdzenie pliku maRADIO2007.exe wiodącymi programami antywirusowymi takimi jak NOD32, Dr.WEB, Kaspersky, McAfee itp., które nic nie wykrywają.

Platforma szkoleniowa

Ważny komunikat

W chwili obecnej program mAsystent nie jest już rozwijany i nie jest świadczona do niego pomoc techniczna. Z programu można nadal korzystać ale nie udzielamy pomocy w jego obsłudze oraz nie oferujemy modyfikacji programu do potrzeb firmy. Jeżeli potrzebujecie Państwo typowego systemu CRM do obsługi swoich klientów to polecamy oprogramowanie SuiteCRM na licencji open source. Natomiast do obsługi zgłoszeń telefonicznych lub e-mail możemy polecić darmowy system OTRS.