zarządzanie kontaktami

Historia kontaktow z klientami

Darmowy program do zarządzania kontaktami w firmie

  • przez

W typowych terminarzach lub menedżerach kontaktów (ang. Contact Menager) jest jedna książka adresowa, w której wprowadza się wszystkie kontakty. Rozróżnienie kontaktów prywatnych od biznesowych następuje po zaznaczeniu podczas edycji danego rekordu pola wyboru o nazwie Kontakt prywatny. Cała baza zazwyczaj przechowywana jest w jednym pliku a rozróżnienie kontaktu prywatnego od biznesowego wykorzystywane jest wtedy, gdy trzeba udostępnić dane np. osobie pracującej przy innym komputerze. Domyślnie kontakty o statusie „prywatnym” nie są udostępniane innym współpracownikom.

Program do zarządzania kontaktami

  • przez

Obserwując pracowników w małych firmach odpowiedzialnych za obsługę klientów można dojść do wniosku, że należy zreorganizować system informacyjny funkcjonujący w przedsiębiorstwie aby usprawnić obsługę klienta. Klient chce, aby jego sprawa została załatwiona jak najszybciej oraz chce być traktowany indywidualnie licząc na pomoc lub doradztwo w jego sprawie