Zarządzania czasem w programie mAsystent

Organizacja czasu pracy w komputerowym terminarzu

mAsystent do organizacji dnia pracy w domu i w firmie

Jak wynikało z obserwacji oraz przeprowadzonych badań, na rynku brakowało rozwiązania (narzędzia), które podchodziłoby kompleksowo do tematyki zarządzania czasem a dokładniej rzecz biorąc nie było systemu, który obejmowałby pełny zakres funkcji wspomagających organizację dnia pracy menedżera lub pracownika przy zachowaniu prostoty użytkowania. W rozmowach i wywiadach decydenci twierdzili, że próbowali korzystać z narzędzi typu Lista do zrobienia (ang. ToDo List), które pomagały im panować na listą spraw do załatwienia ale wraz ze wzrostem wymagań co do oprogramowania okazywało się, że samo przypominanie o liście spraw do wykonania to stanowczo za mało jeśli chodzi o zarządzanie czasem. Następnym naturalnym krokiem menedżera było sięgnięcie po bardziej rozbudowane oprogramowanie do zarządzania czasem ale w programach ogólnie dostępnych na rynku zawsze czegoś brakowało zdaniem menedżerów lub były zbyt rozbudowane i skomplikowane. Respondentom szkoda było czasu na poznawanie rozbudowanych systemów lub dostosowanie ich do specyficznych potrzeb użytkownika i dlatego zdaniem menedżerów korzyści byłyby mniejsze niż nakłady pracy poniesione na wdrożenie systemu. W związku z powyższym należało stworzyć mniej rozbudowany ale bardziej funkcjonalny system bazujący na sposobie myślenia i planowania menedżera. W autorskim oprogramowaniu mAsystent zdecydowano się wprowadzić funkcjonalność, która pokryłaby zapotrzebowanie kadry kierowniczej i personelu w zakresie zarządzania czasem pracy. Założono, że system powinien wspierać menedżera w obszarze planowania, organizowania, kierowania i pozwalać na kontrolę pracy personelu. Dlatego zdecydowano się taki system zaprojektować od podstaw.

Przygotowany w oparciu o własną metodykę MTSD (Metodyka dla samodzielnego dewelopera) projektowania systemów, autorski system mAsystent zawiera podstawowe funkcje dostępne w oprogramowaniu typu PIM ale również wykorzystuje kilka nowatorskich rozwiązań, których nie można było spotkać w innych systemach dostępnych na rynku . W omawianym oprogramowaniu zastosowano co prawda rozwiązania, które można odnaleźć w systemach do zarządzania relacjami (CRM) ale uproszczono je i zaadaptowano na potrzeby małych firm. W dalszej części rozdziału na podstawie obserwacji i badań własnych opisano funkcje, które zdaniem kadry kierowniczej oraz pracowników są niezbędne w kompleksowym systemie zarządzania czasem dla sektora MŚP. Funkcje te znalazły odzwierciedlenie w systemie mAsystent i dlatego zasadne wydaje się ich bliższe przedstawienie. Spośród kilkudziesięciu funkcji oferowanych przez oprogramowanie mAsystent omówiono tylko te, na które przedstawiciele biznesu zwrócili szczególną uwagę lub zgłaszali zapotrzebowanie na określoną funkcjonalność korzystając z innych systemów informatycznych.

Program mAsystent dopasowany do potrzeb użytkowników

Projektując system wzięto pod uwagę wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie kilkuset osób, które na co dzień zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym korzystają z oprogramowania do zarządzania czasem. Badana grupa w przeważającej części składała się z mężczyzn (83%) w wieku 27 do 60 lat prowadzących własne firmy (53%) lub zajmujących stanowiska kierownicze (18%). Pozostałą część respondentów stanowiły osoby, które na co dzień pracują z komputerem i można je określić mianem pracowników administracyjnych lub biurowych. Badanie odbyło się przed wdrożeniem oprogramowania mAsystent w firmie respondenta oraz w trakcie korzystania z programu. W sumie w badaniu wzięło udział kilka tysięcy osób z sektora mikro i małych przedsiębiorstw, którym doskwierał brak kompleksowego rozwiązania, które mogłoby wspomóc ich proces zarządzania czasem. Przy czym nie dzielono użytkowników na biznesowych i prywatnych z racji tego, że sztuka efektywnego zarządzania czasem zdaniem Davida Allena polega na odpowiednim łączeniu organizacji życia prywatnego z zawodowym. W nawiązaniu do tego oprogramowanie mAsystent pozwala łączyć informacje osobiste (prywatne) z informacjami zawodowymi (biznesowymi). Przy czym informacje prywatne dostępne są tylko dla użytkownika, który je wprowadza na swoim stanowisku pracy. Natomiast informacje zawodowe mogą być współdzielone w ramach komórki organizacyjnej lub całej firmy.

Inne artykuły, które warto przeczytać:

Platforma szkoleniowa

Ważny komunikat

W chwili obecnej program mAsystent nie jest już rozwijany i nie jest świadczona do niego pomoc techniczna. Z programu można nadal korzystać ale nie udzielamy pomocy w jego obsłudze oraz nie oferujemy modyfikacji programu do potrzeb firmy. Jeżeli potrzebujecie Państwo typowego systemu CRM do obsługi swoich klientów to polecamy oprogramowanie SuiteCRM na licencji open source. Natomiast do obsługi zgłoszeń telefonicznych lub e-mail możemy polecić darmowy system OTRS.