poczta elektorniczna

Poczta elektroniczna i zarządzanie czasem

  • przez

Obecnie podstawowym narzędziem komunikacji w świecie biznesu jest poczta elektroniczna. Dziennie pracownicy odbierają od kilku do kilkudziesięciu wiadomości. Sprawdzanie poczty stało się dla wielu pracowników nawykiem. Niektórzy pracownicy dosłownie co kilka minut przerywają pracę aby sprawdzić czy nie otrzymali nowej wiadomości.