time management

Historia systemów zarządzających czasem

  • przez

Historia rozwoju programów wspomagających zarządzanie informacją określanych akronimem PIM (ang. Personal Information Manager czyli Zarządca Informacji Osobistej) jest tak długa jak rozwój komputerów osobistych. Pierwszym PIMem w historii komputerów personalnych był pakiet SideKick firmy Borland